niedziela, 21 kwietnia, 2024

„Akcja Zima” w sezonie 2021/2022, czyli zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście

0
„Akcja Zima” w sezonie 2021/2022, czyli zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście
Udostępnij:

Jeszcze w październiku br. Miasto Jasło zawarło umowy na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników. 8 wykonawców będzie dbać o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i przechodniów. Łączny koszt tego zadania to około 1,2 mln zł. 

Podczas „Akcji Zima” prowadzone będą całodobowe dyżury. Wszelkie interwencje oraz uwagi dotyczące stanu chodników, jezdni i parkingów/placów stanowiących własność miasta Jasła, należy zgłaszać:

– od 7.30  do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 448 63 18,

e-mail: wi@um.jaslo.pl

 – od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 448 25 80, e-mail: sm-od@um.jaslo.pl

Na ulicach akcja prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

Urząd Miasta w Jaśle