poniedziałek, 20 maja, 2024

Alkohol – „ograniczona dostępność”

0
Alkohol – „ograniczona dostępność”
Udostępnij:

Policjanci wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z miejskimi i gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, od jutra rozpoczną działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Alkohol – ograniczona dostępność”. Działania prowadzone na terenie powiatu jasielskiego ukierunkowane będą na kontrolowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Od jutra na terenie powiatu jasielskiego rozpoczną się działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej. Policjanci, we współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi m.in. z pracownikami gminnych i miejskich komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, na terenie powiatu jasielskiego, będą prowadzić kontrole placówek handlowych, lokali gastronomicznych i sklepów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe.

Funkcjonariusze w szczególności będą zwracać uwagę na:

– przypadki spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu,

–   przypadki sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim,

– przypadki nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

KPP w Jaśle