poniedziałek, 15 lipca, 2024

Będzie przebudowa drogi powiatowej w Zawadce Osieckiej i powstanie chodnik w Osieku Jasielskim

0
Będzie przebudowa drogi powiatowej w Zawadce Osieckiej i powstanie chodnik w Osieku Jasielskim
fot. arch.
Udostępnij:

W czwartek, 14 kwietnia br., w Zawadce Osieckiej podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski”. Wartość inwestycji to prawie 2,5 mln zł.

W ramach prac w Zawadce Osieckiej zostanie przebudowany ponad 800 m odcinek drogi powiatowej – od „Markuszki” do zabudowań w Zawadce. Droga będzie poszerzona, powstanie lewostronny ciąg pieszo – rowerowy na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, rowy lewostronne zostaną zabudowane kolektorem kanalizacji deszczowej, a te po prawej stronie – odmulone i częściowo przebudowane, ale przede wszystkim na drodze wykonana będzie nowa nawierzchnia.

Z kolei w miejscowości Osiek Jasielski projekt obejmuje budowę prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z zabudową rowu przydrożnego.

Wartość inwestycji to 2 439 645 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 370 685 zł oraz z Gminy Osiek Jasielski.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Umowę, w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisali: Starosta Jasielski  Adam Pawluś oraz Wicestarosta – Stanisław Pankiewicz, natomiast wykonawcę – firmę PRDM w Jaśle, reprezentowali: Prezes Zarządu Adam Matuszewski oraz Członek Zarządu – Zbigniew Brączyk.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Alicja Zając – Senator RP, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Irena Baciak – Radna Rady Powiatu w Jaśle, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, Piotr Wojdacz – Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski, Henryka Gumienny – Radna Rady Osiek Jasielski, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Jaśle oraz sołtys Zawadki Osieckiej Tadeusz Gumienny.

Sołtys Tadeusz Gumienny przypomniał, że wielokrotnie zabiegał o realizację tej inwestycji. Podziękował Zarządowi Powiatu za dotrzymanie słowa oraz za remont drogi i budowę trasy rowerowej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle