wtorek, 21 maja, 2024

Dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

0
Dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych
Udostępnij:

150 zł miesięcznie dopłaci Miasto Jasło na każde dziecko objęte opieką w żłobku, a 120 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. Dzieci muszą mieszkać na terenie miasta. Stawki dotacji, w porównaniu do roku ubiegłego, wzrosły o 50 procent.

Zgodnie z Rejestrem Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Jasła, w jasielskich żłobkach są 52 miejsca, a w klubie dziecięcym 25 (stan na styczeń). Do końca 2017 r. miasto mogło udzielać dotacji celowej na każde dziecko przebywające w żłobku lub klubie dziecięcym, obecnie, w związku ze zmianą przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, dotacja będzie udzielana na każde dziecko zamieszkałe na terenie Jasła.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie Jasła.

Urząd Miasta w Jaśle