piątek, 12 lipca, 2024

E-Składka się sprawdza – ułatwia płatności do ZUS

0
E-Składka się sprawdza – ułatwia płatności do ZUS
Udostępnij:

W pierwszym kwartale do jasielskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 625 milionów złotych wpłat w ramach „e-Składki”.

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy opłacają składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden indywidualny numer rachunku. 

Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe, płatnicy od 2018 roku opłacają składki jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłata zostaje proporcjonalnie podzielona na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

W jasielskim Oddziale ZUS, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017– w 2018 roku nastąpił wzrost liczby płatników o ponad. 3% – na koniec lutego 2018 aktywnych było 29 676 płatników. W tym okresie dokonali oni ponad 89 tys. wpłat na łączną sumę ponad 625 milionów złotych.

Mniej  błędów przy dokonywaniu wpłat

W ubiegłym roku, płatnicy składek wysłali do jasielskiego Oddziału ZUS ponad 1.617 błędnych przelewów. Skutkiem tego były prowadzone postępowania wyjaśniające. Od wprowadzenia e-SKŁADKI liczba błędnych przelewów znacznie się zmniejszyła i wyniosła 2. Niewątpliwie – nowy sposób dokonywania wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego ułatwia dokonywanie płatności oraz pozwala na natychmiastowe wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości

Oddział ZUS w Jaśle – obejmuje placówki w Jaśle, Krośnie, Sanoku, Brzozowie i Dębicy.

Informacje na temat rozliczenia wpłat oraz o saldzie płatnika uzyskać można u doradcy płatnika składek w każdej placówce ZUS-u, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – nr tel. 22 560 16 00.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim