poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Fotowoltaika, solary i kotły na biomasę dla mieszkańców Jasła

0
Fotowoltaika, solary i kotły na biomasę dla mieszkańców Jasła
Udostępnij:

Miasto Jasło otrzymało 4,9 mln zł dofinansowania do projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Projekt o wartości 7,8 mln zł, który złożony został w 2016 roku, znajdował się do tej pory na liście rezerwowej.

Obecnie mieszkańcy, którzy zakwalifikowali się do projektu w 2016 roku muszą potwierdzić lub zrezygnować z chęci udziału w projekcie. Na wolne miejsca (w przypadku rezygnacji przez mieszkańców) zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający dla chętnych jaślan. O ewentualnym naborze poinformujemy na stronie internetowej miasta www.jaslo.pl na przełomie lutego i marca br.

Przypominamy, że zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji odnawialnych, źródeł energii (OZE) na i w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Jasła. W ramach projektu przewidziano: instalacje kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę. Dofinansowanie ze środków unijnych nadal wynosi 70% kosztów kwalifikowanych (tj. całkowitych kosztów netto instalacji), przyjętych na etapie złożenia projektu przez Miasto Jasło. Ostateczne kwoty montażu instalacji zostaną określone po przeprowadzeniu przetargów. Rozpoczęcie montażu instalacji przewidujemy w III kwartale 2022 r., termin zakończenia planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Projekt, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jasła, dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI REACT-EU. Realizowany będzie do końca 2023 r.

Wszelkie pytania dotyczące projektu, w tym potwierdzenie chęci udziału, bądź rezygnację należy zgłaszać w Urzędzie Miasta w Jaśle, Wydział Funduszy Zewnętrznych, pod numerem telefonu: 13 44 86 373.

Urząd Miasta w Jaśle