środa, 1 lutego, 2023

Jasło stawia na wiedzę

0
Jasło stawia na wiedzę
Udostępnij:

Miasto Jasło realizuje obecnie systemowe i strategiczne podejście do nowego modelu rozwoju lokalnego opartego na różnorodnych elementach rozwijających innowacyjność i kreatywność społeczną. Program Jasło Miasto Wiedzy, zakłada wdrożenie szeregu działań, które w ciągu najbliższej dekady pozwolą na podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia oraz rozwój kompetencji mieszkańców Miasta. Program ten będzie realizowany poprzez różnorodne projekty współfinansowane najczęściej ze środków unijnych i połączonych ze sobą nadrzędnym celem rozwoju społecznego.

Nagroda za działanie

Program Jasło Miasto Wiedzy już zyskał uznanie, to właśnie za jego realizację, a także za realizację projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych (opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych, pozwalającej na zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych) burmistrz Jasła Andrzej Czernecki otrzymał tytuł burmistrza roku 2014, w konkursie „Lider Lokalnej Społeczności” zorganizowanym przez miesięcznik Forbes i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. – To, że doceniono nasze inicjatywy jest dla mnie niezwykle ważne i motywujące do dalszych działań. Zainicjowane przez nas projekty już przynoszą pierwsze owoce, jednak tak naprawdę ich rezultaty będziemy widzieć w kolejnych latach – latach dobrych dla Jasła i jego mieszkańców – mówi A. Czernecki, burmistrz Jasła. Dzięki obu projektom, miasto jest w pełni przygotowane do realizacji projektów w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Moda na naukę

Koncepcja programu Jasło Miasto Wiedzy, który opiera się na wielu mniejszych projektach, zakłada modę na naukę i uczenie się. W chwili obecnej program Jasło Miasto Wiedzy jest w fazie uruchamiania wielu równoległych projektów, niektóre już działają: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, przeprowadzona została diagnoza kapitału intelektualnego Jasła. Inne projekty są przygotowywane i uruchamiane będą w ciągu najbliższych miesięcy wykorzystując wsparcie z nowej puli środków unijnych, jak również wsparcie ze strony zainteresowanych współpracą firm. – Jeśli popatrzymy w jakim tempie rozwija się społeczeństwo i gospodarka to trzeba zauważyć, że kluczowym elementem jest rozwój ośrodków wiedzy. Przez wiedzę rozumiemy tutaj zarówno kwestie edukacji w szkołach, jak również dostęp do wiedzy – wyjaśnia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Od przedszkola

Miasto stara się zachęcić do nauki od najmłodszych lat. W ubiegłym roku dziewięć jasielskich przedszkoli otrzymało tablice interaktywne, które mają pomóc dziecku w rozwijaniu swoich zdolności, ale również pomóc w pokonywaniu wszelkich niedoskonałości poprzez zakupione programy edukacyjne i korekcyjne. Od 2011 roku działa natomiast Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie. Jego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Młodzi naukowcy

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powstała Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, prekursorski projekt opieki nad uczniem zdolnym. W projekcie realizowanym w minionym roku szkolnym uczestniczyło 235 uczniów i 44 nauczycieli, a realizowano łącznie 91 projektów naukowo-badawczych. – Tu nie chodzi o podważanie teorii Kopernika, ale o to, by dziecko potrafiło zadać sobie pytanie badawcze – dlaczego?, czemu coś się dzieje? i spróbowało przygotować narzędzia do tego, aby poszukać odpowiedzi na swoje pytanie. Celem jest nauczenie dzieci podstaw myślenia procesowego, badawczego, łączenia wielu dyscyplin naukowych, współpracy z ludźmi – zaznacza K. Głuc, ekspert w projekcie „Jasło Miasto Wiedzy”.

Unikatowy projekt

Projekt Jasło Miasto Wiedzy jest wieloletnim programem działań na rzecz rozwoju Jasła i jego otoczenia ukierunkowanym na najważniejszy element potencjału jakim są mieszkańcy. – Realizowane przez nas projekty, a także ich rezultaty, już są przez wielu ekspertów uznawane za unikatowe i modelowe w skali kraju. Dla nas niezwykle istotne i cenne jest jednak to, że potrafiliśmy zaangażować w nasze działania mieszkańców Jasła i gmin powiatu jasielskiego – podkreśla A. Czernecki, burmistrz Jasła. Ta aktywność mieszkańców, tworzących tak zwaną Jasielską Agorę, szczególnie widoczna jest w projekcie Jasielska Strefa Usług Publicznych, a jej zasadniczy cel, którym było opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych, pozwolił przygotować konkretne projekty, z którymi Jasło i współpracujące z miastem gminy będą występować o dofinansowanie w nowych konkursach na poziomie województwa podkarpackiego i kraju. – Warto wspomnieć, że projekt ten zostanie niebawem wskazany w raporcie dla Komisji Europejskiej jako przykład dobrej praktyki zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym – podsumowuje A. Czernecki.

UMJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj