środa, 17 kwietnia, 2024

Kolejne zmiany w DPS w Foluszu

0
Kolejne zmiany w DPS w Foluszu
Udostępnij:

Jest nowocześnie, funkcjonalnie, z zapewnieniem godnych warunków życia i dostępem do niezbędnych form rehabilitacji. Tak można najkrócej opisać Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. To efekt działań inwestycyjnych realizowanych sukcesywnie od kilkunastu lat. Na ostatnie zadanie wydano ponad 1,2 ml zł.
Starostwo powiatowe w Jaśle zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu” realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015.

Wartość zadania to 1 mln 233 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%, tj. 1 mln 48 tys. zł. Projekt realizowany był terminie od II kw. 2013 r. do IV kw. 2014 r. Głównym jego celem było polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Foluszu i jakości dostarczanych im usług, poprzez zapewnienie mieszkańcom większego bezpieczeństwa i szerszej oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej, a także podniesienie kwalifikacji personelu i poprawę ich warunków pracy.

To już trzeci zakończony projekt, który prowadziliśmy na terenie DPS-u, były to duże przedsięwzięcia inwestycyjne – podkreśla Tadeusz Górczyk, etatowy członek zarząd powiatu w Jaśle. – W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku budynek stołówki i pralni z całym zapleczem szatni dla pracowników. Dzięki temu poprawiliśmy zdecydowanie warunki pracy personelu i warunki życia mieszkańców oraz wprowadziliśmy nowe rodzaje rehabilitacji dla mieszkańców. Trzeba pamiętać, że tu mieszka 250 osób, to jest kombinat, tym ludziom trzeba zapewnić warunki domowe, co nie jest proste. Czeka nas jeszcze jedna duża inwestycja – modernizacja pawilonu nr 10 – i to praktycznie kończyłoby zakres prowadzonych w DPS w Foluszu zadań inwestycyjnych.

Zakończonego właśnie zdanie podzielone było na trzy bloki tematyczne: inwestycyjny , szkoleniowy oraz informacja i promocja. W ramach pierwszego z nich wymieniono system sygnalizacji alarmu pożarowego w pawilonie mieszkalnym nr 10, przebudowano pawilon 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem, przebudowano pomieszczenia w pawilonie 5 i 10 na potrzeby izolatek dla osób pobudzonych psychoruchowo wraz z wyposażeniem, wykonano zagospodarowanie wewnętrznych terenów działki na potrzeby parku sportowo – rekreacyjnego wraz z oświetleniem oraz rozbudową istniejącego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,

W ramach bloku szkoleniowego przeprowadzono kursy zawodowe i szkolenia, w których wzięli udział pracownicy DPS w Foluszu. Łącznie przeszkolono 131 osób.

Zmiany, jakie nastąpiły w Foluszu są imponujące, nie udałoby się ich zrealizować bez dobrze zaplanowanych i przemyślanych działań władz powiatu.

Wszystkie potrzeby inwestycyjne zostały zinwentaryzowane, a wydział funduszy ma za zadanie poszukiwać źródeł finansowania, niezależnie czy są to środki rządowe, czy projektowe. Wykorzystujemy każde źródło, każde możliwe wnioski – mówi Górczyk. – Na dzień dzisiejszy pawilon nr 10 spełnia wszystkie normy UE, natomiast jest to budynek, który nie jest docieplony, należałoby wymienić centralne ogrzewanie, aby zmniejszyć koszty utrzymania bieżącego poprzez zastosowanie nowych metody pozyskiwania energii.

Jednym z warunków postawionym przez stronę szwajcarską, darczyńcę dofinasowania, było zapewnienie pensjonariuszom takich warunków, by czuli się tu, jak w ośrodku wypoczynkowym. Otrzymane środki miały być przeznaczone przede wszystkim na poprawę jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, dostępności do zwiększonego zakresu usług. Drugi aspekt, na który darczyńca stawiał bardzo duży nacisk, to profesjonalizacja kadry domów pomocy społecznej.

Tak naprawdę przy zarobkach ludzi zatrudnionych w obszarze pomocy społecznej, żadnego z pracowników nie stać na to, żeby zapłacić kilkaset czy kilka tysięcy złotych za studia podyplomowe. W związku z tym, ten projekt, w tym obszarze jest innowacyjny, gdyż połączył profesjonalną kadrę z możliwością świadczenia najwyższej jakości usług na rzecz mieszkańców DPS – mówi Mariola Zajdel Ostrowska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. – Rozwinięcie usług rehabilitacyjnych, nowoczesne usługi w zakresie balneologii, kinezyterapii, tego tutaj wcześniej nie było.

Funkcjonowanie tego typu obiektów, na odpowiednim europejskim standardzie to dziś konieczność i wymóg ustawy, która narzuca standaryzacje tego typu placówek. Przyszłością jednak mają być małe, rodzinne domy pomocy społecznej.

– DPS w Foluszu jest duży, bo ma 250 mieszkańców, ale takie są potrzeby, szczególnie jeśli chodzi o ten profil. Podkreślić należy, że tutaj w Foluszu mamy do czynienia z trudną sytuacją zdrowotną mieszkańców ze schorzeniami psychicznymi, stąd istniała potrzeba modernizacji dotychczasowej bazy i rozbudowy – mówi Jarosław Duda, sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – My jednak kładziemy nacisk na decentralizację i na odinstytucjonowanie, bo przyjaźniej żyje się w mniejszych środowiskach. Trudno jednak nagle taki kompleks jak tu, w którym już wykonano szereg prac związanych z modernizacją, zaniechać, po to by coś tu dzielić. Czuć tutaj atmosferę domową, widać , że mieszkańcy nie są w odosobnieniu tylko czują się u siebie. To miejsce przyjazne dla mieszkańców.

Minister Duda zwrócił także uwagę na wyjątkowe walory klimatyczne i krajobrazowe położenia DPS w Foluszu.  

Konferencja podsumowującą zrealizowany projekt uświetni występ kabaret, którego członkami są mieszkance DPS w Foluszu. Goście spotkania śmiali się do łez i nagrodzili artystów gromkimi brawami.

Ewa Wawro

{gallery}galerie/DPS_Folusz{/gallery}