poniedziałek, 4 marca, 2024

Młodzi naukowcy realizują swoje badania

0
Młodzi naukowcy realizują swoje badania
Udostępnij:

91 projektów naukowo-badawczych zgłoszonych przez 9 jasielskich szkół podstawowych i 4 gimnazja tworzy Jasielską Ligę Naukową z LOTOSEM. Wystartowali pod koniec października. Tematyka prac badawczych podejmowanych przez młodzież budzi podziw.

Jasielska Liga Naukowa z Lotos-em, to wyjątkowy w skali kraju projekt edukacyjny, realizowany przez miasto Jasło pod patronatem Grupy Lotos, która zadeklarowała wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe programu. Jego celem jest wyłonienie najzdolniejszych jasielskich uczniów i umożliwienie im rozwijania talentów. Dzięki lidze, uczniowie będą mogli samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na postawione wcześniej pytania, przez działania naukowo-badawcze prowadzone pod kierunkiem nauczycieli. Ich pracę oceni zespół ekspertów, autorytetów naukowych, a najlepsze projekty zostaną nagrodzone przez burmistrza Jasła i Grupę Lotos.

Uczestnicy Jasielskiej Ligi Naukowej złożyły 91 małych projektów naukowo-badawczych, w tym 15 zaproponowanych przez uczniów klas I – III szkół podstawowych, 28 – przez uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 48 – przez gimnazjalistów. W Uczniowskich Ligowych Zespołach Badawczych pracuje 46 uczniów z klas I-III, 72 z klas IV – VI i 111 gimnazjalistów, pod kierunkiem 44 nauczycieli: 10 edukacji wczesnoszkolnej, 17 klas IV – VI, 17 gimnazjalnych.

To pierwsza taka inicjatywa skierowana do zdolnego ucznia. Gdy o niej usłyszałem bez zastanowienia wybrałem temat, który chcę realizować metodą projektu naukowo- badawczego – mówi Jakub Borowiec, uczeń kl. IIb Gimnazjum nr 1w Jaśle. – Od dwóch lat interesuję się paleoastronautyką. Jest to nauka zajmująca się badaniem przeszłości ludzkiej cywilizacji w kontekście jej kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi. Jej główna hipoteza zakłada, że niegdyś lub wciąż istniejąca cywilizacja, bądź cywilizacje pozaziemskie kontaktowały się w przeszłości z ludźmi, wywierając wpływ na ich rozwój i kulturę. Szczerze przyznam, że  nigdy nie sądziłem, że z moimi zainteresowaniami będę mógł wyjść poza próg rodzinnego domu. Teraz mam możliwość nie tylko zgłębiać moje zainteresowania, badać jak naprawdę było, ale także podzielić się z innymi tajemniczością tego problemu. Temat mojego projektu naukowo- badawczego brzmi: „ Na ile wiarygodne są przekazy o istnieniu istot pozaziemskich na Ziemi?”  Jedni uważają, że to nonsens, inni, że to prawda. Ja chcę zgłębić temat i dać odpowiedź popartą mocnymi argumentami. Zgromadziłem już wiele publikacji i każdego dnia poświęcam część wolnego czasu na czytanie i analizę argumentów za i przeciw. Nie ukrywam, że lektura jest bardzo trudna, ale fascynująca. Moim zamierzeniem jest opublikowanie w internecie swojego stanowiska i podzielenie się nim z moimi rówieśnikami – podkreśla Jakub.

Jak ocalić od zapomnienia groby niczyje na Starym Cmentarzu w Jaśle? – to temat pracy przygotowanej przez Dominikę Zbaraża i Łukasza Kiełtykę, pasjonujących się historią uczniów klasy I d Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Temat, z którym się zmagamy , ma pokazać, że młodym ludziom nieobojętne jest własne miasto, dlatego też chcemy ocalić od zapomnienia nagrobki – mówi Dominika Zbaraża. – Naszym opiekunem naukowym jest pani Leokadia Wróbel – nauczycielka historii w naszej klasie. Gdy w październiku ruszyła edycja Jasielskiej Ligi z Lotosem, mieliśmy gotowy pomysł, ale nikłą wiedzę na temat wybranej metody. Wtedy to spędziliśmy sporo czasu, aby gruntownie poznać zasady pracy metodą projektu naukowo – badawczego. Brzmiało to dumnie i ambitnie, dlatego  z zapałem poznawaliśmy szczegóły przedsięwzięcia. Dziś wiemy już, jakie zadania mamy wykonać. Otrzymaliśmy bardzo konkretne instrukcje. Wiemy, jakie są cele naszego projektu i jakie efekty ma przynieść jego realizacja. W okresie zimowym podejmiemy próbę ustalenia personaliów zmarłych i w miarę możliwości, skontaktujemy się z rodziną. W planach mamy także nawiązanie współpracy z pracownikami Muzeum Regionalnego w Jaśle i konserwatorem zabytków z muzeum krośnieńskiego. Dalsze prace renowacyjne ruszą dopiero na wiosnę. Tymczasem pracujemy nad logo naszego projektu, którym będziemy sygnować wszystkie dokumenty. Zainteresowaliśmy się też grobem Alojzego Metzgera, byłego burmistrza naszego miasta. Wiemy, że Jasło wiele mu zawdzięcza, a stan jego nagrobka jest fatalny. Mając na uwadze to, jak troszczył się o warunki lokalowe jasielskich szkół, chcielibyśmy choć w tak niewielki sposób mu podziękować. Przed nam jeszcze wiele dni pracy, ale jesteśmy pełni zapału i chęci do działania, a wsparcie, które otrzymujemy od naszego opiekuna naukowego oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 w Jaśle, pokazuje nam, że nasza praca ma sens – wyjaśnia Dominika.

Michał Babiarz, kl. Id Gimnazjum nr 1 w Jaśle, szuka odpowiedzi na pytanie: Jak zainteresować rówieśników muzyką Fryderyka Chopina? – Dziś jestem już autorem indywidualnym, czyli samodzielnie realizującym projekt naukowo- badawczy, ale zanim do tego doszło musiałem dokładnie poznać na czym polega praca tą metodą. Dowiedziałem się, że proces dydaktyczny opiera się na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności, że musi być realizowany według ściśle określonych kryteriów, i że wymaga ogromnego zaangażowania z mojej strony – podkreśla Michał Babiarz. – W mojej głowie zrodziła się następująca refleksja. Od piątego roku życia gram na fortepianie. Skończyłem z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną   w Jaśle i nadal kontynuuję naukę gry na fortepianie, uwielbiam muzykę, a szczególnie tę skomponowaną przez Fryderyka Chopina, ale jednocześnie wiem, że moi rówieśnicy zupełnie się tym nie interesują. A może jestem w błędzie?  Teraz mam możliwość , żeby to zbadać i ewentualnie podjąć próbę zaradzenia tej sytuacji dodaje.

Ewa Wawro