poniedziałek, 20 maja, 2024

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie rozwija swoją działalność

0
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie rozwija swoją działalność
Udostępnij:

Dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 2013 rok był pełen zmian. Nie tylko przenieśli się z Folusza do budynku w Nowym Żmigrodzie, ale także, dzięki doposażeniu pracowni, zwiększyła się oferta zajęć terapeutycznych.

Rok 2013, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, był rokiem wielu zmian, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Poza zmianą miejsca lokalizacji, z otrzymanej dotacji finansowej zostały doposażone pracownie terapeutyczne, przez co stały się bardziej funkcjonalne.

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Udało się pozyskać 80 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone, m.in. na wyposażenie kuchni, zakup sprzętu do zajęć sportowych, doposażenie pracowni terapii w materiały i gry edukacyjne. Dzięki doposażeniu pracowni podniesiona została jakość usług świadczonych przez ŚDS, poprzez wprowadzenie nowych form terapii i rehabilitacji – wyjaśnia Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Od 1 grudnia 2013 r. zwiększyła się liczba podopiecznych ŚDS. Obecnie z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 35 osób. Głównie są to osoby niepełnosprawne intelektualnie, mało samodzielne oraz chorzy psychicznie. By zyskać umiejętność lepszego funkcjonowania w środowisku lokalnym i zawodowym, wymagają oni rehabilitacji i terapii. Pobyt w placówce wpływa na poprawę umiejętności i sprawności uczestników. Dzięki prowadzonym terapiom osoby te lepiej radzą sobie z własną chorobą i problemami życia codziennego.

Do dyspozycji uczestników warsztatów przygotowano specjalne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia – urządzono pracownię plastyczną, pracownię stolarsko – ceramiczną, pracownię kulinarną, pokój relaksacji, pracownię medialną, pracownię rękodzieła artystycznego z elementami krawiectwa. Wyposażono je w funkcjonalne meble, komputery, gry edukacyjne, co pozwala każdemu uczestnikowi Domu na zwiększenie szans wyrażenia siebie w formie określonej jego wewnętrznymi predyspozycjami.Z otrzymanej dotacji zakupiono także nowy sprzęt do terapii ruchowej i zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. orbitrek, rotor, steper, stół do ćwiczeń manualnych, rowery treningowe stacjonarne, jak też terenowe.

Dzięki tym inwestycjom będziemy mogli wdrażać uczestników do dbałości o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, zdrowego, higienicznego oraz czynnego spędzania czasu wolnego, a przy pięknej pogodzie organizować wycieczki rowerowe – powiedziała Małgorzata Łysik, kierownik Środowiskowego Domu samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Równolegle realizowany jest drugi kierunek naszej pracy terapeutyczno – rehabilitacyjnej, jakim jest aktywne włączanie w życie społeczne, rozwijanie wrażliwości twórczej – plastycznej, muzycznej, poetyckiej, z jednoczesnym wyrabianiem sprawności manualnej. Dlatego działania w tym zakresie będą w naszej pracy bardziej rozwijane, doskonalone i wprowadzane będą nowe metody pracy – dodała Małgorzata Łysik.

W ramach integracji społecznej w tym roku po raz pierwszy zorganizowano „Dzień otwarty” połączony z konkursem pod hasłem „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem”, którego pierwsza edycja została poświęcona promocji proekologicznych zachowań wśród lokalnej społeczności.W Środowiskowym Domu Samopomocy często organizowane są różne imprezy okolicznościowe, jak Andrzejki, czy spotkanie opłatkowe, na które zapraszane są nie tylko rodziny podopiecznych, ale także przyjaciele ŚDS-u.

Od momentu przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy do Nowego Żmigrodu zaszło wiele zmian. Pięknieje budynek i otoczenie. Powstają nowe pomysły, które staramy się realizować. Chcemy pomagać i poszerzać ofertę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Myślimy o zaadoptowaniu parku na potrzeby uczestników, będą mogli tam nie tylko spędzać czas na świeżym powietrzu, ale także sadzić warzywa i drzewka owocowe. A w przyszłości teren ten zostanie w pełni dostosowany do ich potrzeb – kontynuuje Starosta.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne. Jest optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją konstytucyjnych praw osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

{gallery}galerie/samopomoc_2014{/gallery}