sobota, 2 grudnia, 2023

Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle

0
Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.
c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2014 rok.
d) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2014 rok.
e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
f) wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce gmina Jasło.
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Techn. w Jaśle.

7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Bogusław Kręcisz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj