poniedziałek, 29 maja, 2023

Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

0
Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych
Udostępnij:

Straż Miejska w Jaśle przypomina, że 30 czerwca 2015 r. straciły ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – nie tylko te wydane bezterminowo lecz również te z określonym terminem ważności. Jest to wynik wprowadzonych zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym oraz wprowadzeniem nowego wzoru karty. Wyróżniającą się cechą nowej karty parkingowej jest umieszczony na niej hologram.
Osoby uprawnione na wymianę dokumentu miały 12 miesięcy. Już od dnia 1 lipca 2014 r. mogły zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do  miejsca swego zamieszkania. Pierwotnie stare karty miały obowiązywać do końca listopada 2014 r., jednak posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowali wydłużenie tego terminu do połowy obecnego roku (do 30 czerwca 2015 r.).

Nowe karty parkingowe wydawane będą dla osób niepełnosprawnych maksymalnie na okres 5 lat, a dla placówek maksymalnie na okres 3 lat, a ich wzór został określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie ze zmianami (2014.11.29) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, karty parkingowe będą wydawane art. 8 ust. 3a:

  • osobie niepełnosprawne ze zaliczonej do znacznego i umiarkowanego stopniem niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.  

W art. 8 ust. 3 został również uregulowany sposób legitymowania się – okazywania karty: „Kartę parkingową umieszcza się za przednią szyba pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.”

Ponadto ustawodawca utworzył Centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, administratorem danych zgromadzonych w ewidencji będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych:

http://www.pzonjaslo.info/index.php/home/4-zasady-wydawania-kart-parkingowych

Straż Miejska w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj