sobota, 18 maja, 2024

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta w Jaśle

0
Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta w Jaśle
Udostępnij:

Od 20 stycznia br. ulega zmianie bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Jasła i Urzędu Miasta w Jaśle. Obsługę tę, przez najbliższe cztery lata, prowadzić będzie BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa.

 

Do nieograniczonego przetargu, który został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, przystąpiło pięć banków: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa.

 

Począwszy od 20 stycznia br. wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonać bez prowizji w BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Jaśle ul. T. Czackiego 18/5. Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 17.00.

 

AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle

Oznaczenie rachunku

Numer rachunku

Rachunek bieżący Miasta   Jasła

90 1600 1462 1844 2153 9000   0001

Dzierżawy, sprzedaż gruntów   i inne dochody UM

63 1600 1462 1844 2153 9000   0002

Opłata skarbowa                                                                          

36 1600 1462 1844 2153 9000   0003

Podatek od nieruchomości –   os. prawne           

09 1600 1462 1844 2153 9000   0004

Podatek od nieruchomości –   os. fizyczne                                    

79 1600 1462 1844 2153 9000   0005

Podatek od środków   transportowych – os. prawne

52 1600 1462 1844 2153 9000   0006

Podatek od środków   transportowych – os. fizyczne                        

25 1600 1462 1844 2153 9000   0007

Podatek rolny, leśny i   opłata od posiadania psów

95 1600 1462 1844 2153 9000   0008

Opłata za gospodarowanie   odpadami komunalnymi

68 1600 1462 1844 2153 9000   0009

Wadia i przetargi

57 1600 1462 1844 2153 9000   0013

Dochody z usług   opiekuńczych(MOPS) od dłużników alimentacyjnych

30 1600 1462 1844 2153 9000   0014

Udostępnienie danych   osobowych

03 1600 1462 1844 2153 9000   0015

Wpłaty członkowskie   mieszkańców Miasta Jasła na program solarny

19 1600 1462 1844 2153 9000   0018

Dofinansowanie kosztów   kształcenia młodocianych pracowników

89 1600 1462 1844 2153 9000   0019

Gwarancje zabezpieczenia   robót

08 1600 1462 1844 2153 9000   0022

 

 

UMJ