poniedziałek, 22 lipca, 2024

Od 3 stycznia PUP przyjmować będzie wnioski o dofinansowania

0
Od 3 stycznia PUP przyjmować będzie wnioski o dofinansowania
Janusz Pacher Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
Udostępnij:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z dniem 3 stycznia 2022 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – do 30 tys. zł,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – do 30 tys. zł,
 • staży (do 6 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1489 zł m-c,
 • bonów na zasiedlenie – do 9 tys. zł
 • bonów stażowych (6 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1489 zł m-c,
 • prac interwencyjnych (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 1415 zł,
 • robót publicznych (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 2400 zł,
 • dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) – w kwocie 1505zł m-c,
 • szkoleń indywidualnych pod zapotrzebowanie pracodawcy – do 8 tys. zł + stypendium szkoleniowe w kwocie 1489 zł, przy 150 godzinach szkolenia,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego – sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników – do 16tys. zł,
 • pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług
i instrumentów rynku pracy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl oraz uzyskać pod nr telefonu: 134463492.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku www.facebook.com/PUPJaslo

Janusz Pacher
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaśle