środa, 19 czerwca, 2024

Przypominamy, od 3 stycznia obowiązują zmiany w strefie płatnego parkowania

0
Przypominamy, od 3 stycznia obowiązują zmiany w strefie płatnego parkowania
Udostępnij:

Od 3 stycznia,  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła, wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła. Wykup biletu w parkometrze będzie wymagał podania numeru rejestracyjnego parkowanego pojazdu, a osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej będą mogły skorzystać z dodatkowych uprawnień.

Każda osoba, która parkuje w płatnej strefie parkowania, musi podać numer rejestracyjny parkowanego pojazdu. Oznakowany pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych lub pojazd zaopatrzony w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej może być bezpłatnie parkowany na wszystkich miejscach przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów.

Zmiany dla osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej

Osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) parkując w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła będą miały następujące możliwości:

dla osób zameldowanych na pobyt czasowy lub stały na terenie miasta Jasła

Abonamenty:

  •  10 zł za każdy miesiąc na jeden pojazd, uprawniający do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła;
  • 100 zł za jeden rok kalendarzowy na jeden pojazd, uprawniający do parkowania na każdym płatnym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła.

dla wszystkich osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej

  • możliwość wydrukowania w parkometrze darmowego biletu na pierwsze dwie godziny parkowania pojazdu na każdym wolnym miejscu parkingowym w strefie. Drukując bilet należy podać numer rejestracyjny parkowanego pojazdu. Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą łącznie z karą osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu stref płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://um.jaslo.pl/pl/platne-strefy-parkowania/

UMJ