środa, 28 lutego, 2024

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło – Pilzno

0
Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło – Pilzno
Udostępnij:

Na zaproszenie posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy i starosty jasielskiego Adama Pawlusia do Starostwa Powiatowego w Jaśle przyjechali przedstawiciele samorządów, przez teren których przechodzić będzie trasa planowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 73 Jasło – Pilzno, aby wypracować wspólne stanowisko w sprawie przebiegu tego odcinka drogi.

22 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się spotkanie samorządowców, w którym uczestniczyli: Bogdan Rzońca – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Wojciech Zając – przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Reguła – starosta dębicki, Adam Pawluś – starosta jasielski, Tadeusz Gorgosz – wicestarosta, Andrzej Stachurski – etatowy członek zarządu powiatu, Jan Muzyka i Mateusz Lechwar – członkowie zarządu powiatu, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Stanisław Pankiewicz – wójt gminy Jasło, Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, Małgorzata Salacha – burmistrz Kołaczyc, Wojciech Staniszewski – burmistrz Brzostku, Ewa Gołebiowska – burmistrz Pilzna, Dariusz Kobosz – naczelnik Wydziału Realizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Podczas spotkania samorządowcy zapoznali się z harmonogramem prac i ich zaawansowaniem. Poseł Bogdan Rzońca z zadowoleniem przyjął informację o zakończeniu pierwszego etapu prac, czyli opracowaniu „studium korytarzowego”. Jego zdaniem kluczowym momentem dla realizacji inwestycji będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, która umożliwi wpisanie inwestycji do rządowego programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest wpisana do tego programu, ponieważ nie opracowano jeszcze pełnej dokumentacji, niezbędnej do jej ujęcia w programie.

Samorządowcy dyskutowali nad wyborem najkorzystniejszych, ich zdaniem, przebiegów odcinków trasy Jasło – Pilzno i zdecydowali o wspólnym wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z apelem w sprawie rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 73 Pilzno – Jasło.

Wspólnie zdecydowali, że na odcinku pierwszym (od Pilzna do granicy Gminy Brzostek) najkorzystniejsza będzie realizacja połączonego wariantu „zielonego” i „niebieskiego” (W3+W5), omijającego tereny zabudowane Pilzna od strony wschodniej.

Na drugim odcinku – od granicy gminy Brzostek do granicy miasta Jasła – samorządowcy opowiedzieli się za realizacją wariantu „samorządowego” skorygowanego (W2) jako obwodnicy Brzostku od strony zachodniej, z przekroczeniem rzeki Wisłoki w miejscowości Klecie i obwodnicy Kołaczyc po zachodniej stronie Wisłoki. Natomiast od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1835R do granic Jasła po trasie „zielonej” (W3) przebiegającej przez teren gminy Brzyska na zachód od miejscowości Kłodawa i na wschód od Ujazdu i Wróblowej, w niewielkiej odległości od strefy przemysłowej „Gamratu”.

Jeżeli chodzi o trzeci odcinek – od granicy miasta Jasła do drogi krajowej nr 28 – samorządy miasta Jasła i gminy Jasło wnioskowały o połączenie dwóch wariantów, bo wówczas powstałaby cała obwodnica Jasła, a w przypadku możliwości budowy tylko jednego odcinka – wskazali na wariant północny (W5a) przebiegający skrajem lasu na północ od miejscowości Gorajowice. Zarząd powiatu optował za realizacją wariantu zachodniego (przebiegającego w okolicy Trzcinicy), który mógłby w przyszłości zostać połączony z obwodnicą północną w ciągu drogi 28.

Starostwo Powiatowe w Jaśle