poniedziałek, 15 lipca, 2024

Uwaga – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne

0
Uwaga – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne
Udostępnij:

Już tylko sześć dni (do 31 stycznia) pozostało na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dotyczy organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne).

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu/organizacji (członek zarządu). Zgłoszenia pozostałych osób będących członkami zarządu dokonuje jedna osoba (zgłaszający), nie jest wymagany osobisty udział pozostałych członków zarządu organizacji. Do dokonania zgłoszenia potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania, numer PESEL. Wszystkie potrzebne dane członków zarządów poszczególnych organizacji są dostępne w elektronicznej wyszukiwarce KRS którą udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem:  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

 W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

Zgłoszenie jest obowiązkowe dla każdej organizacji pozarządowej wpisanej do KRS. Ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe (podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

W razie pytań lub wątpliwości związanych z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jasielskie organizacje mogą kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta w Jaśle: kontakt telefoniczny: 13 4486 319, mailowy: m.smyka@um.jaslo.pl lub konsultacje@um.jaslo.pl

Urząd Miasta w Jaśle