poniedziałek, 4 marca, 2024

Wójt oskarżony

0
Wójt oskarżony
Udostępnij:

Na wójcie Osieka Jasielskiego ciążą kolejne zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Jaśle skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia.

O incydencie, do którego doszło 18 czerwca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim pisaliśmy kilkakrotnie. Zresztą sprawa odbiła się głośnym echem w lokalnych mediach. Tego dnia delegacja grona pedagogicznego i rady rodziców Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach interweniowała u wójta Mariusza P. w związku z nieprzyznaniem jej godzin świetlicowych. Spotkanie było burzliwe i skończyło się na niczym. Jako ostatni ze spotkania wychodził nauczyciel Tadeusz Ł. i wtedy doszło do przepychanek. – Wójt wciągnął mnie do gabinetu, złapał mnie za szyję, zaczął dusić i groził, ze mnie zabije – relacjonował kilka dni po zdarzeniu nauczyciel.

Pokrzywdzony zgłosił sprawę na policję, zrobił także obdukcję lekarską. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Na dowód, że takie zdarzenie miało miejsce Tadeusz Ł. zostawił na policji dyktafon z nagranym przebiegiem spotkania. Stenogram wykonany przez biegłego z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie potwierdził zeznania nauczyciela. Mariusz P. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

30 października 2013 roku prokuratura umorzyła sprawę, uznając, że znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej przez Mariusza P. nie nastąpiło w trakcie pełnienia przez niego obowiązków służbowych jako nauczyciela. Tadeusz Ł. nie zgodził się z tą decyzją i złożył na nią do sądu zażalenie. 18 grudnia 2013 roku sąd ją uchylił i nakazał prowadzić dalej postępowanie. W marcu 2014 roku prokuratura postawiła Mariuszowi P. zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia nauczyciela Tadeusza Ł. Oskarżony nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i złożył dwa wnioski dowodowe do prokuratury. W jednym wnioskował o sporządzenie stenogramu z całego nagrania stanowiącego główny dowód w sprawie. Sąd przychylił się do tego wniosku. Jednocześnie, do czasu otrzymania opinii biegłych w sprawie nagrania, zawiesiła postępowanie.

Prokuratura wznowiła postępowanie na początku br. i skierowała do Sądu Rejonowego w Jaśle akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi P. Jak poinformował prokurator rejonowy Jan Dziuban, wójt gminy Osiek Jasielski został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela Tadeusza Ł., czym spowodował obrażenia ciała. Drugi zarzut dotyczył użycia wobec tego samego pokrzywdzonego słów powszechnie uznawanych za obelżywe, znieważając go.

– Sąd po rozpoznaniu sprawy w trybie nakazowym na posiedzeniu 23 stycznia 2015 roku bez udziału stron, uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył za czyn pierwszy kary grzywny 50 stawek po 40 zł każda, za czyn drugi 20 stawek po 40 zł, i wymierzył karę łączną 60 stawek po 40 zł. Zasądził koszty i opłatę sądową. Od wyroku przysługuje sprzeciw – mówi Jan Dziuban.

Jeżeli oskarżony złoży sprzeciw, to wyrok ten traci moc i sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Wójt nie chciał komentować sprawy, ale stwierdził, że na pewno złoży sprzeciw.

Ponadto trzeba dodać, że przed Sądem Rejonowym w Jaśle toczy się już proces przeciwko wójtowi Osieka Jasielskiego oskarżonego o branie łapówek.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 5 z dnia 4 stycznia br. tygodnika Nowe Podkarpacie