Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale "Z prawa i z lewa". Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami.

Wymień stary piec węglowy na nowy

267

Mieszkańcy Jasła mogą skorzystać do 85 proc. dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Realizacja wspólnego ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki projektu, planowana jest w 2021 roku. Deklarację uczestnictwa w projekcie, można składać od 7 sierpnia do 15 września br.

Miasto Jasło przystąpiło do realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Warunki uczestnictwa: 

• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie miasta Jasła
• brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek, w którym ma być wymieniany kocioł,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
• brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań mieszkańca wobec Miasta
• złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło, 
• podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasło umowy uczestnictwa w projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją projektu,

Zgłoszenia

Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy powinni złożyć w Urzędzie Miasta w Jaśle deklarację uczestnictwa w terminie od 7 sierpnia do 15 września br. w godzinach pracy urzędu. Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu  https://um.jaslo.pl/pl/wymien-stary-piec-weglowy-na-nowy/  oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta.  Wypełnione deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle. https://um.jaslo.pl/pl/wymien-stary-piec-weglowy-na-nowy/

Urząd Miasta w Jaśle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj