wtorek, 18 czerwca, 2024

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

0
Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu
Udostępnij:

Od 30 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Jasła działa Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP. Mieści się na parterze budynku, a czynny jest w godzinach: 7.30-17.00 poniedziałek i 7.30-14.00 wtorek-piątek. Informacja telefoniczna – 134486341.
Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Jest on równoznaczny z podpisem własnoręcznym i wywołuje takie same skutki prawne. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Upowszechnienie Profilu Zaufanego i samych e-usług umożliwia dostęp m.in. do serwisów ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS), CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Dzięki niemu można zamówić kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), złożyć wniosek o dowód osobisty lub prawo jazdy, uzyskać odpisy aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu, zawiadomić o zbyciu pojazdu. A to wszystko bez konieczności wizyty w samym urzędzie.

Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w jednym z urzędów. Oznacza to, iż po jednorazowej wizycie w dowolnym urzędzie pełniącym rolę punktu potwierdzającego – niezależnie od miejsca zameldowania – obywatel będzie mógł załatwiać sprawy administracyjne przez internet. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także tych urzędach, które uzyskają zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl.

Urząd Miasta w Jaśle