czwartek, 18 lipca, 2024

Zapisz swoje dziecko do przedszkola miejskiego – 9 lutego rozpoczynamy rekrutację

0
Zapisz swoje dziecko do przedszkola miejskiego – 9 lutego rozpoczynamy rekrutację
Udostępnij:

Już niedługo rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli miejskich. Wnioski, które są dostępne w poszczególnych placówkach, można składać od 9 do 24 lutego. Kolejność zgłoszeń nie jest istotna.

W podaniu wskazujemy to przedszkole, na którym nam zależy najbardziej oraz dwa przedszkola, które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola wybranego jako pierwsze. Rodzice mogą wybrać to przedszkole, które ich zdaniem najbardziej odpowiada na potrzeby dziecka – nie ma rejonizacji, czyli nie musimy wybierać tej placówki, która jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Wykwalifikowana kadra, różnorodna oferta

Na terenie Miasta działa 11 przedszkoli publicznych. Każda placówka gwarantuje bardzo dobrą opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę, różnorodną ofertę edukacyjną, dysponuje odpowiednim wyposażeniem sal i podwórkami z placami zabaw, a także zapewnia zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu.

Bezpłatnie lub za niskie opłaty

Jeżeli dziecko jest w przedszkolu miejskim do 5 godzin – rodzic nic nie płaci. Jeżeli natomiast jest powyżej 5 godzin – to płaci się za każdą godzinę 1 zł. Zatem, jeżeli dziecko jest w przedszkolu 9 godzin, opłata za ten dzień wyniesie 4 zł. Koszt wyżywienia, w skład którego wchodzi śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 7 zł. W sumie miesięczny, 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za opiekę i wyżywienie) wynosi ok. 220 zł. Jeżeli dziecko nie było w przedszkolu nie są naliczane opłaty.

Formalności

Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica (pierwszym wybranym i w dwóch dodatkowych). Nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie jest konieczne złożenie dokumentów już pierwszego dnia rekrutacji. Lista przedszkoli: https://um_jaslo.bip.gov.pl/oswiata/oswiata.html

Przywileje

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: pochodzące z rodzin wielodzietnych; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotnych rodziców; wychowujące się w rodzinach zastępczych. Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe, uwzględniane tylko przy rekrutacji uzupełniającej. Szczegóły:

https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xli-409-2017-z-dnia-27-lutego-2017-r.html

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  • 9 – 24 lutego – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
  • 1 – 4 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 7 marca – podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 9 marca – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • 10 marca – 8 kwietnia – procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
  • 11 – 21 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji)
  • 25 – 26 kwietnia – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym
  • 27 kwietnia – podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
  • 29 kwietnia – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Urząd Miasta w Jaśle