piątek, 24 maja, 2024

Młodzież z 2 LO w Jaśle nie zwalnia tempa

0
Młodzież z 2 LO w Jaśle nie zwalnia tempa
Udostępnij:

Grupa licealistów z 2 LO w Jaśle, którzy tworzą grupę Bona Fide w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii nie zwalnia tempa i prężenie realizuje swój projekt społeczny, podejmując kolejne działania.

Dotychczas przeprowadzili już kilka akcji, mimo to wciąż podejmują się kolejnych inicjatyw, aby poszerzać grono swoich odbiorców, a także szerzyć wiedzę w tematyce prawnej, na której opiera się ich projekt.

Rozpoczęli od przeprowadzenia ankiety w swojej szkole, która miała za zadanie sprawdzić poziom świadomości uczniów na temat ich praw i obowiązków. Pomogło to uczestnikom projektu w sprecyzowaniu zakresu swoich zadań oraz aspektach, na których powinni się szczególnie skupić. Po wykonaniu tego, szybko przystąpili do kolejnych działań i założyli konta w portalach społecznościowych, aby możliwie jak najbardziej rozpowszechniać wiedzę o prawie oświatowym oraz aby była ona łatwo dostępna dla każdego w zrozumiały, przejrzysty sposób.

Licealiści z Jasła wspierają edukację dotyczącą praw i obowiązków uczniów

Co więcej licealiści postanowili pójść o krok dalej i przygotować kiermasz z różnymi przekąskami, który  był nie tylko okazją do wspólnego spotkania i integracji, ale przede wszystkim sposobem na zebranie funduszy na rzecz fundacji wspierającej prawa uczniowskie. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i lokalnych przedsiębiorców udało się zebrać znaczną kwotę, która została przekazana na cele statutowe fundacji, umacniając tym samym wsparcie dla uczniów.

Ponadto uczniowie zorganizowali dotychczas spotkanie z panią mecenas w swojej szkole, a już teraz przygotowują się do przeprowadzenia w swojej szkole tematycznego konkursu, który będzie miał za zadanie sprawdzić poziom zdobytej wiedzy w czasie trwania projektu przez ich rówieśników. Dodatkowo wartościowe nagrody przygotowane przez organizatorów mają jeszcze bardziej zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy i wprowadzania poznanych zasad w życie, aby dążyć do kreowania świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

/red/