poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

50-lecie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

0
50-lecie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
Udostępnij:

Uroczystości jubileuszowe w dniu 12 grudnia rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Stanisława, którą odprawił w intencji obecnych i zmarłych członków Stowarzyszenia ks. proboszcz Tadeusz Paszek. W trakcie homilii przypomniał o wartościach i ideach, jakie od początku powstania przyświecają tej szczególnej dla Jasła organizacji społecznej. Następnie część oficjalna miała miejsce w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Powitania zebranych tam gości dokonał prezes SMJiRJ Wiesław Hap w obecności wiceprezesów: Felicji Jałosińskiej i Andrzeja Gawlewicza.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który objął ją swoim honorowym patronatem. W trakcie swojego wystąpienia powiedział m.in.: „To piękna okazja do spotkania, bo 50-lecie Stowarzyszenia wpisuje się w nasze jasielskie obchody jubileuszu. To nie przypadek, bo właśnie 50 lat temu, gdy miasto obchodziło jubileusz 600-lecia ta grupa, która pracowała nad przygotowaniem tego jubileuszu, była zalążkiem Stowarzyszenia. Jak widać, przez 50 lat udało się mu przetrwać. Udało mu się nie tylko przetrwać, ale i wspaniale pracować nad tym, aby pokazywać tradycje miasta Jasła i ziemi jasielskiej, aby przybliżać nam jego historię i na bieżąco prowadzić zapiski tego co się dzieje na naszej ziemi. Stąd serdeczne podziękowania za waszą pracę i gratulacje tych osiągnięć, które macie do tej pory. To ponad sto wydawnictw, dziesiątki spotkań, odczytów, wystaw. To także wspólna praca nad innymi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Jasła. Życzę wam tego, aby wasza praca dalej była tak wspaniała jak dotychczas. Abyście poszukiwali naszej historii i przedstawiali ją nam w swoich wydawnictwach i utrwalali to co będzie się w tej chwili i na przyszłość działo w naszym mieście i regionie”. Burmistrz przekazał na ręce prezesa SMJiRJ Wiesława Hapa list gratulacyjny, pamiątkowy wizerunek patrona miasta św. Antoniego Padewskiego i bombkę świąteczną z charakterystycznym dla Jasła pałacykiem gorajowickim.

 

Następnie prowadzący całość jubileuszowego spotkania prezes Hap poprosił wszystkich o uczczenie chwilą ciszy pamięć tych spośród członków Stowarzyszenia, którzy odeszli na zawsze. Później zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej „50 lat SMJiRJ w 25 minut” w trakcie której w ogromnym skrócie przedstawiono dzieje pracy Stowarzyszenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że od początku funkcjonowania SMJiRJ jego celem było krzewienie idei miłości do Jasła i Jasielszczyzny, w tym duchu kształtowania patriotyzmu do wielkiej i małej Ojczyzny utrzymana była również część artystyczna w wykonaniu młodzieży z JDK ze „Sceny Słowa” pod kierunkiem Heleny Gołębiowskiej i zespołu wokalnego „Fermata” prowadzonego przez Ewę Grzebień. Był to program słowno-muzyczny poświęcony naszej małej Ojczyźnie, składający się z fragmentów tekstów patriotycznych poetów polskich oraz tematycznie związanych z nimi piosenek.

W dalszej części uroczystości głos zabrała Maria Kurowska – wicemarszałek województwa podkarpackiego: „To dla mnie zaszczyt i duża radość, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać i wspólnie świętować znakomity złoty jubileusz. Nasza znajomość trwa od wielu lat. W przeciągu tych lat mogłam z szacunkiem i z podziwem patrzeć na działalność Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego miasta i regionu bez państwa działalności. To wy odkrywacie tą często nieznaną historię miasta Jasła. To wy jesteście inspiratorami do podejmowania różnego rodzaju działań i to wy tak pięknie edukujecie młodzież. Uczycie ich tego co najważniejsze: miłości do Ojczyzny poprzez małą Ojczyznę. Należą się wam wielkie gratulacje”.

Po swoim wystąpieniu, wicemarszałek województwa w towarzystwie Bogdana Rzońcy – posła na Sejm RP oraz Henryka Raka – przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła wręczyła przyznane na wniosek władz samorządowych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je: w imieniu Stowarzyszenia – prezes Wiesław Hap oraz Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak, Henryk Zych, Bogusław Mastej i Marian Zawiliński.

Z racji tego, że czas jubileuszu to również możliwość uhonorowania zasłużonych dla Stowarzyszenia osób, instytucji i firm, nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych dla członków założycieli i prezesów SMJiRJ, aktów „Honorowych” i „Zasłużonych” dla SMJiRJ oraz podziękowań dla darczyńców Stowarzyszenia. Stosowne uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu odczytał sekretarz Zarządu Józef Laskowski, a wręczyli je wraz z okolicznościowym medalem jubileuszowym uhonorowanym aktualny prezes z wiceprezesami.

Medale „50-lecia SMJiRJ” i pisemne podziękowania dla członków założycieli otrzymali: Henryk Zych, Jerzy Brokowski, Tadeusz Czachowski, Halina Trelka, Stanisław Rajchel, Adam Wydro, Dariusz Wróblewski oraz byli prezesi Zarządu Stowarzyszenia: śp. Albin Pietrus, śp. Władysław Mendys, Czesław Leosz, śp. Karol Głowa, Henryk Zych, Jan Romanow, Felicja Jałosińska, Marian Zawiliński oraz obecny prezes Wiesław Hap. W imieniu nieżyjących i nieobecnych okolicznościowe listy i medale odebrali członkowie ich rodzin. Z kolei tytuły „Honorowy Członek Stowarzyszenia” zostały przyznane dla: Urzędu Miasta Jasła, Jasielskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, prof. Karola Myśliwca, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Zbigniewa Dranki, Wiesława Hapa i Zbigniewa Skrudlika, a tytuły „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” dla: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle, MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Sp. z o.o. Jasło, Tekpud Sp. z o.o. w Jaśle, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle, Firmy Handlowej „ELA” Sp. z o.o. w Jaśle, Huty Szkła S.A. w Jaśle oraz dla Stanisława Rajchla, Zdzisława Szymańskiego, Tomasza Kasprzyka, Jacka Nawrockiego, Andrzeja Gawlewicza i Mariusza Skiby.

Zarząd Stowarzyszenia przygotował również pisemne podziękowania za wieloletnią współpracę dla: Marii Kurowskiej – wicemarszałka województwa podkarpackiego i byłej burmistrz miasta Jasła, Andrzeja Czerneckiego – byłego burmistrza miasta Jasła, Barbary Mikulskiej, Jerzego Rucińskiego, Mieczysława Wieteski, Rafała Witowskiego, AES S.A. Grupa SBS Jasło, Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. Jasło, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jaśle, Trans-Wiert Sp. z o.o. Jasło, Firmy Handlowej „Domicela” Sp. z o.o. w Jaśle, Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Alima” w Jaśle, „Dagmara” Sp. z o.o. w Jaśle, Zakładu Produkcji Opakowań „Tarnopak” Sp. z o.o. w Jaśle, GRAN-PIK Liwocz Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny LIWOCZ w Jaśle, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo- Usługowemu „Astra” Sp. z o.o. w Krajowicach, PKO Bank Polski S.A. w Jaśle, Fabryce Armatur JAFAR S.A. w Jaśle.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Zbigniew Skrudlik, wybitny sportowiec – szermierz i trener oraz medalista olimpijski rodem z Jasła. Przypomniał z jakim sentymentem wraca do miasta swego dzieciństwa i młodości oraz jak ceni sobie związki z Jasłem. Na pamiątkę kolejnego spotkania z jasielskimi rodakami przekazał SMJiRJ wraz z życzeniami jeden ze swoich najcenniejszych pucharów – otrzymany w latach największych sukcesów od prezydenta Włoch.

Z kolei wspomnieniami z pracy w Stowarzyszeniu podzieliła się z zebranymi była prezes, obecnie wiceprezes, Felicja Jałosińska. Podkreśliła z jakimi trudami społecznicy SMJiRJ musieli się zmagać na przestrzeni tych minionych lat oraz podziękowała tym, którzy zawsze ich wspierali i wspierają. Członek założyciel Stowarzyszenia, były prezes i członek kolejnych Zarządów Henryk Zych wyraził głęboką nadzieję, że po zakończeniu pięknej przebudowy Jasielskiego Domu Kultury w jego gmachu znajdzie się tak jak pierwotnie stała siedziba Stowarzyszenia. Tym bardziej, że przy powstaniu tego obiektu w 1970 roku wkład SMJiRJ był bardzo duży.

W dalszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia gości, którzy na ręce prezesa Stowarzyszenia składali listy gratulacyjne oraz okolicznościowe grawertony. Słowa wdzięczności za dotychczasową działalność wyrażone osobiście  lub na piśmie poprzez swoich przedstawicieli skierowali do władz Stowarzyszenia m.in.: Alicja Zając – senator RP, Bogdan Rzońca – poseł na Sejm RP, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, prof. Karol Myśliwiec – Honorowy Obywatel Miasta Jasła, Bożena Konikowska – wiceprezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Tadeusz Górczyk – wicestarosta jasielski, Adam Kluska – wieloletni członek Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, Małgorzata Piekarska – dyrektor MBP w Jaśle, Grażyna Leńczuk – dyrektor MDK    w Jaśle, Grażyna Jędryczka – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jaśle, Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle oraz dyrektor JDK Janusz Szewczyk, który przekazał Stowarzyszeniu statuetkę „Przyjaciel JDK”. Miały też miejsce bardzo serdeczne wystąpienia   i gratulacje prezesów oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych towarzystw i stowarzyszeń regionalnych, m.in. z Krosna, Gorlic, Wieliczki, Jarosławia, Dębowca i Nowego Żmigrodu.

Na zakończenie spotkania z dedykacją muzyczną dla wszystkich uhonorowanych, gości i przyjaciół Stowarzyszenia wystąpili młodzi wokaliści i zespół „Fermata” którzy wykonali kilka utworów skomponowanych przez „Honorowego Członka SMJiRJ”, jaślanina, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tym muzycznym akcentem zakończyła się oficjalna uroczystość jubileuszu. Prezes Stowarzyszenia Wiesław Hap podziękował wszystkim za udział we wspólnym świętowaniu i za współpracę w okresie całego minionego półwiecza. Wielki ukłon skierował też w stronę dyrektora i pracowników JDK za pomoc w organizacji tej uroczystości.

W ramach tego ważnego wydarzenia kulturalnego w holu JDK można było obejrzeć wyeksponowane publikacje SMJiRJ oraz obejrzeć najnowszą wystawę fotograficzną po ostatnim konkursie Stowarzyszenia pod tytułem „Jasielskie w kolorze sepii”. Każdy  z uczestników jubileuszu otrzymał pamiątkową książkę „50 lat społecznego działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego” autorstwa Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Henryka Zycha.

/ps/

fot. Ilona Dranka

{gallery}galerie/2015_rok/jubileusz_SMJiRJ_koncert{/gallery}