niedziela, 27 listopada, 2022

Będzie przebudowa drogi krajowej nr 28 Siepietnica-Trzcinica

0
Będzie przebudowa drogi krajowej nr 28 Siepietnica-Trzcinica
Udostępnij:

Przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica” został ogłoszony. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziane jest na czwarty kwartał bieżącego roku – poinformował podczas konferencji prasowej Bogdan Tarnawski, Dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szacunkowy koszt inwestycji to prawie 36 mln zł.

W czwartek, 17 sierpnia br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle zorganizowano konferencje prasową, podczas której poinformowano media o inwestycjach na drogach krajowych, które realizowane będą na terenie powiatu jasielskiego.

Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica.

Uruchomiliśmy w tej chwili postępowanie przetargowe dla rozbudowy tej drogi. Sam przetarg określa realizację inwestycji w ten sposób, że elementy, które wymagają pozwolenia na budowę, zostaną zaprojektowane i zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Budowa rozpocznie się w roku przyszłym. Finansowanie jest trzyletnie. Natomiast po wyłonieniu już konkretnego wykonawcy będziemy ze swojej strony podejmowali działania zmierzające do ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji tej inwestycji w taki sposób, aby te elementy, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, a mam tutaj na myśli przykładowo remont chodników, były wykonane wcześniej, nie czekając na procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Chcemy poprawić to, co jest możliwe, jak najszybciej – powiedział dyrektor Bogdan Tarnawski.

W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie cały, piętnastokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 28, od granicy administracyjnej z województwem małopolskim w miejscowości Siepietnica, aż do Trzcinicy. Zakres prac obejmuje m.in. całkowitą rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz utworzenie całej infrastruktury towarzyszącej, w tym urządzenie nowych ciągów pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach, odtworzenie zatok autobusowych, odtworzenie systemu odwodnienia jezdni, wykonanie kanałów technologicznych wraz z przebudową urządzeń technicznych kolidujących z planowaną inwestycją, a także urządzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji, określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 35 872 400 zł. Finansowanie inwestycji zostało rozłożone na lata 2017-2020 i w całości zostanie pokryte z budżetu państwa.

Senator Alicja Zając podkreślała, że realizacja tej inwestycji jest wynikiem wieloletnich zabiegów mieszkańców poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 28.

– Od wielu lat obserwujemy postępującą dewastację odcinka drogowego Siepietnica-Jasło i wielokrotnie z panem posłem Bogdanem Rzońcą monitowaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby wzięła pod uwagę konieczność tej inwestycji. Teraz stało się to faktem i za to bardzo dziękujemy. My, interweniując w różnych miejscach, przemawiamy głosem naszych mieszkańców, ponieważ te wszystkie informacje przychodzą do nas od mieszkających tutaj ludzi. Naszym obowiązkiem jest zabiegać o to, żeby te inwestycje zostały zauważone i żeby w ślad za tym popłynęły tutaj środki. To w ciągu ostatnich kilku miesięcy widać – powiedziała senator Alicja Zając.

Podczas konferencji poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, poinformował także o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na wykonanie decyzji środowiskowej dla zadania obejmującego rozbudowę 35-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 73 między Pilznem a Jasłem. Pozwoli to na skrócenie procesu przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do wpisana zadania do programu budowy dróg krajowych i otwarcia postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji od pół roku do jednego roku.

Ta inwestycja nie jest jeszcze wpisana do programu budowy dróg krajowych tylko dlatego, że nie może być wpisana z powodów formalnych, ponieważ nie ma dokumentacji. Jeśli się pojawi dokumentacja to mam nadzieję, że ta droga zostanie uwzględniona w programie budowy dróg krajowych – wyjaśnił poseł Rzońca.

Stopień zaawansowania prac nad dokumentacją wyjaśnił dyrektor Tarnawski.

– Jesteśmy w tej chwili na etapie wykonania studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Do tej pory obowiązujący harmonogram wyglądał w ten sposób, że mieliśmy uzyskać STEŚ do marca 2018 roku, a następie przygotować materiały do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, które było określone na wiosnę 2019 roku. W chwili obecnej udało się, po zabiegach i wsparciach parlamentarzystów, uzyskać dodatkowe finansowanie z naszej Centrali, które pozwala nam, nie czekając na opracowanie STEŚ-u, zlecić już wykonanie decyzji środowiskowej. Sądzę, że przyspieszenie będzie wynosiło od pół roku do roku. W chwili obecnej już zleciliśmy wykonanie tej decyzji – tłumaczył Bogdan Tarnawski.

W ramach inwestycji ma powstać 35-kilometrowy odcinek drogi krajowej 73 Pilzno-Jasło, a także cztery obwodnice: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła. Docelowo zakłada się rozbudowę 14-kilometrowego istniejącego odcinka DK73 oraz wybudowanie odcinków o nowym przebiegu – wschodnia obwodnica miasta Pilzna, obwodnice Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości ok. 21 km.

Zakres prac obejmuje rozbudowanie drogi do klasy technicznej GP (główna ruchu przyśpieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Ponadto na drodze zastosowane zostaną dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi zbiorcze i urządzenia ochrony środowiska. W ramach planowanych obwodnic, konieczna będzie budowa mostu na rzece Dulcza oraz budowa trzech mostów na rzece Wisłoce.

Starosta jasielski Adam Pawluś podkreślał, że rozbudowa drogi krajowej nr 73 jest jednym z kluczowych przedsięwzięć komunikacyjnych w dziejach naszego powiatu.

Starosta przekazał także dyrektorowi Tarnawskiemu wniosek Zarządu Powiatu z prośbą o uwzględnienie przebudowy skrzyżowania ulicy Piłsudskiego (droga krajowa nr 28) z Kasprowicza (droga powiatowa) w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. Treść poniżej:

k1 k2Starostwo Powiatowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj