wtorek, 25 czerwca, 2024

Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej Jasła

0
Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej Jasła
Ryszard Pabian, burmistrz Jasła fot. arch.
Udostępnij:

Absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta otrzymał  Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Sesja na której podjęte zostały stosowne uchwały odbyła się 21 czerwca.

Raport o stanie miasta stanowi podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jasła oraz budżetu obywatelskiego i zgodnie z przepisami przedstawiany jest radzie miejskiej już od trzech lat.

Za przyznaniem wotum zaufania na 21 radnych 15 było za, 1 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie głosowała. Raport znajduje się pod linkiem:  https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-maja-2021-r.html

Radni zdecydowali również o przyznaniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2020, uchwalonego 3 stycznia 2021 r. Na 21 obecnych radnych, 16 było za, 1 radny był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 197 029 709,74 zł, w tym: dochody bieżące 182 815 236,68 zł i majątkowe 14 214 473,06 zł. Wydatki wyniosły 189 060 664,34 zł w tym: wydatki bieżące 167 946 903,30 zł i wydatki majątkowe 21 113 761,04 zł. Przychody w 2020 r. zrealizowano w wysokości 27 892 579,32 zł, w tym z wolnych środków 23 382 753, 04 zł i kredytu komercyjnego 2 000 000 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 17 307 806,22 zł tj. 8,78 % w stosunku do wykonanych dochodów. 

Budżet 2020 r.

Raport-o-stanie-Miasta-Jasla-za-2020-r.PobierzPrezentacja-Jaslo-budzet-za-2020_-1Pobierz

UMJ