wtorek, 27 lutego, 2024

Co będzie z budżetem Jasła?

0
Co będzie z budżetem Jasła?
Udostępnij:

Dziś w UMJ odbyła się pierwsza część sesji budżetowej. Do złożonego radnym projektu budżetu na 2014 r. wraz autopoprawką z dnia 27 grudnia br. zgłoszono 15 wniosków. Ostateczne decyzje mówiące o podziale miejskiej kasy zapadną 7 stycznia.

Na przepracowanie projektu budżetu miasta Jasła na 2014 r, jasielscy radni mieli ok. 40 dni czasu. To minimum wynikające z ustawy o samorządach gminnych. Jak można się było spodziewać, projekt budżetu zaproponowany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego, nie został w całości poparty przez wszystkich radnych RMJ. Zgodnie z procedurą podczas dzisiejszej sesji radni mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski do budżetu. Skorzystali z tego: Tadeusz Stachaczyński, Wacław Dusza, Krystyna Sikora, Henryk Rak, Andrzej Dybaś, Urszula Czyżowicz i Janusz Przetacznik. Były to wnioski merytoryczne, wskazujące na przesunięcia finansowe na konkretne zadania. Takich wniosków złożono łącznie 13. Na tym jednak nie koniec, padły także dwa, najdalej idące wnioski, w przypadku przyjęcia któregoś z nich, pozostałe straciłyby prawo bytu.

Pierwszy z nich złożył radny Krzysztof Czeluśniak wnioskując o przyjęcie projektu budżetu zaproponowanego przez burmistrza w całości, bez wprowadzania jakichkolwiek poprawek. – To dobry budżet, na miarę możliwości miasta, który daje perspektywy jego dalszego rozwoju – podkreślił Czeluśniak, apelując do radnych o jego przyjęcie.

Na tak postawiony wniosek zareagował radny Janusz Przetacznik wnioskując o odrzucenie w całości przedstawionego projektu budżetu. – Zrobiłem to z przekonaniem i w poczuciu obowiązku, nie można stawiać radnych pod ścianą posługując się argumentem siły, a nie silą argumentu. Decyzje radnych powinny być niezależne od rozkładu sił politycznych w Radzie, głosując muszą być całkowicie przekonani, że dokonują najlepszych dla miasta wyborów – skomentował zapytany przez nas o powody takiej decyzji Przetacznik.

O losach budżetu na 2014 r zadecydują radni 7 stycznia. W pierwszej kolejności głosowany będzie wniosek najdalej idący, ale który z nich takim będzie, zadecyduje komisja wnioskowa. Pewnie przy tej okazji nie obędzie się bez kolejnej potyczki i próby sił, ale czy na argumenty?

O wynikach głosowania jasielskich rajców, a także o tym, jak kształtuje się struktura budżetu miasta Jasła, poinformujemy po wyjaśniającej wszystko drugiej części sesji zaplanowanej na 7 stycznia.

Ewa Wawro

{gallery}galerie/sesja_30.12.13{/gallery}