czwartek, 11 sierpnia, 2022

Czernecki dostał absolutorium

0
Czernecki dostał absolutorium
Udostępnij:

Radni miejscy uznali, że burmistrz Czernecki dobrze zrealizował budżet za 2013 r. i udzielili mu absolutorium. Jednomyślności jednak nie było.

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej Jasła poświęcona była ocenie realizacji przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego wykonania budżetu za 2013 r i zajęciu stanowiska w spawie absolutorium. Zgodnie z procedurą radni musieli najpierw rozpatrzyć i przyjąć sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za ub. r. Po jego przedstawieniu rozpoczęły się kilkugodzinne burzliwe obrady.

Czernecki: mamy bardzo dobre perspektywy

Blisko godzinę burmistrz Czernecki prezentował zrealizowane w ub. roku zadania. W ubiegłym roku wprowadził pod obrady RMJ 16 projektów uchwał zmieniających przyjęty wcześniej budżet i wydał 35 zmieniających jego zapisy zarządzeń. W konsekwencji, w stosunku do planowanych, wzrosły zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe. Zadłużenie miasta na koniec grudnia 2013 roku, wynikające z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów, wyniosło 18 061 016 zł, co stanowi 14,64 % budżetu.

Wśród najważniejszych inwestycji wymienił m.in. pierwszy etap budowy przedłużenia ulicy Fabrycznej do terenów inwestycyjnych i nowo budowanej fabryki mebli Grupy Nowy Styl, dokończenie budowy łącznika ulic: Tadeusza Sroczyńskiego z Towarową, modernizację Przedszkola Miejskiego nr 3, odbudowę sieci kanalizacji deszczowej na dziewięciu ulicach w mieście, remonty chodników i nawierzchni ulic, zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnej w centrum miasta i budowę publicznego parkingu przy ulicy Wincentego Pola.

W ub.r. zakończono realizację sześciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym odbudowę obiektów MOSiR i infrastruktury oświatowej zniszczonych w wyniku powodzi, indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza, przebudowę „Zielonego Rynku” i promocję lokalnych produktów miasta Jasła. Rozpoczęto realizację czterech projektów: „Jasielska Strefa Usług Publicznych” „Dla spójności i dostępności”, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz instalacja systemów energii odnawialnej w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Nie realizowaliśmy w 2013 roku żadnych inwestycji, które byłyby inwestycjami traktowanymi, jako zbyteczne czy niepotrzebne – podkreślał burmistrz Andrzej Czernecki. – Jasło po 2013 roku jest miastem, które ma stosunkowo niskie zadłużenie i duże możliwości jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Ocenią wyborcy

Nie wszyscy radni podzielali opinię burmistrza.

Wiele istotnych elementów związanych z wykonaniem budżetu, pomimo optymizmu pana burmistrza, budziło i budzi wątpliwości – mówił radny Janusz Przetacznik. – Martwi sposób pracy nad sprawozdaniem. Od 31 marca do dnia dzisiejszego, w tak ważnej spawie jak wykonanie budżetu, nie odbyła się dyskusja między radnymi. Taka nie powinna odbywać się tylko w trakcie sesji absolutoryjnej, ale podczas prac komisji, tak by radni mogli zadać pytania burmistrzowi i skarbnikowi oraz wymienić poglądy na temat realizacji przez pana burmistrza podjętych przez wysoką radę decyzji.

Optymizmu burmistrza nie podzielił także radny Henryk Rak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

– W wystąpieniu pana burmistrza powiało optymizmem, my jednak spoglądamy na to wszystko inaczej i nie widzimy powodów do tego optymizmu. W opinii mieszkańców Jasła obraz miasta jest całkiem inny – podsumował wystąpienie burmistrza Henryk Rak. – Jako członek samorządu wciąż słyszę zarzuty, że nie tak powinno być. W oczach mieszkańców jest to niestety nieco inny obraz niż państwo staracie się kreować. Warto byłoby się wsłuchać w opinie ludzi. Klub radnych PiS nie weźmie udziału w głosowaniu nad absolutorium, pozostawiając decyzję w tej sprawie wyborcom. To mieszkańcy miasta są najlepszymi suwerenami, którzy w taki czy inny sposób obiektywnie podejmą swoją decyzję głosując w odpowiednio w listopadowych wyborach.

Ripostując Czernecki nie krył oburzenia.

Budowanie takiego rodzaju obrazu jest wygodne z punktu widzenia układu do późniejszych działań politycznych. Natomiast jest bardzo niedobre jeżeli chodzi o budowanie tożsamości społecznej. Jeżeli my się sami będziemy w ten sposób oceniać, że się rozlatujemy, że miasto ginie co jest nieprawdą, to nie zmienimy atmosfery w mieście . Nie chodzi tutaj o to, żeby „słodzić”. Wystarczy tylko patrzeć na to co się dzieje – mówił.

Za udzieleniem Czerneckiemu absolutorium głosowało 12 radnych (Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Józef Kędrek, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Jan Pierzchała, Stanisław Zając, Leszek Zduński, Maria Filip-Niwelt i Maria Jagielska), 2 radnych było przeciw (Janusz Przetacznik i Tadeusz Stachaczyński), 2 wstrzymało się od głosu (Krystyna Sikora i Andrzej Dybaś), 4 nie głosowało (Henryk Rak, Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza i Maria Szańca), 1 radny był nieobecny (Andrzej Trzop).

Będzie nadzwyczajna?

Zakończenie sesji też było burzliwe. Niedawno Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę realizacji zadania p.n. Apteka Łukasiewicza. Zdaniem radnego Przetacznika przedstawiony protokół jest zapisem chronologicznym wydarzeń, nie wyjaśnia natomiast procedur i mechanizmów podejmowanych, w tym temacie decyzji. Radny złożył interpelację, w której prosi o szczegółowe wyjaśnienie niektórych przeprowadzanych procedur oraz działań i poniesionych kosztów dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy, które nie zostały uwzględnione w postępowaniu wyjaśniająco-kontrolnym Komisji Rewizyjnej. Złożył również wniosek, pod którym podpisało się sześciu radnych, o zwołanie na dzień 30 czerwca br. Sesji Nadzwyczajnej poświęconej wyjaśnieniu wszystkich aspektów tej sprawy.

Ewa Wawro

{gallery}galerie/absolutorium_za_13{/gallery}

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj