wtorek, 18 czerwca, 2024

„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały…” – ślubowanie klas mundurowych w Trzcinicy

0
„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały…” – ślubowanie klas mundurowych w Trzcinicy
Udostępnij:

10 listopada 2015 roku w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych. Było to już czwarte ślubowanie organizowane przez społeczność szkolną.
W imprezie uczestniczyło ponad 150 uczniów klas mundurowych, ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście: satarosta Powiatu Jasielskiego Franciszek Miśkowicz, burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, płk. oo. Tadeusz Porębski –  kapelan Wojska Polskiego, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Robert Zygmunt, naczelnik Wydziału Oświaty Piotr Zoła, zast. Andrzej Papciak, zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz, radni: Tadeusz Gorgosz i Stanisław Marszałek, przedstawiciele WKU w Jaśle, PSP w Jaśle, KPP w Jaśle, służb więziennych, sołtys wsi Trzcinica Jerzy Żurowski i Przewodniczący SASR w Trzcinicy Stanisław Mlicki. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe: OSP w Trzcinicy, OSP w Święcanach, JKM w Jaśle, ZS w Trzcinicy.

Cała uroczystość miała bardzo podniosły, patriotyczny wymiar i oparta była na ceremoniale wojskowym. Po mszy świętej, którą poprowadził ks. kanonik Stanisław Bałucki, odbył się przemarsz, w którym oprócz ślubującej młodzieży i ich starszych kolegów uczestniczyli zaproszeni goście.
Główne uroczystości odbyły się na placu przy obelisku gen. Józefa Hallera. Meldunek o gotowości do ślubowania złożył dyrektorowi szkoły kapr. Michał Czarnecki. Następnie wspólnie dokonali oni przeglądu pododdziałów klas mundurowych.

Młodzież w skupieniu i zgodnym chórem wypowiedziała rotę ślubowania i otrzymała błogosławieństwo od ks. kapelana.

Najbardziej zasłużeni uczniowie klas pierwszych, w towarzystwie rodziców, odebrali listy gratulacyjne. Nie zabrakło przemówień gości, w których dominowały ciepłe słowa i zachęta do nauki oraz życzenia powodzenia na trudnej drodze służby ojczyźnie.
Ważnym i zarazem bardzo widowiskowym elementem uroczystości, była defilada wszystkich pododdziałów i pokaz musztry paradnej. Zarówno pierwszoklasiści, jak ich starsi koledzy, zrobili duże wrażenie na obserwujących ich gościach i rodzinach.

Następnym punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości, bowiem „to, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.” W montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę do odzyskania niepodległości.

Na koniec, gospodarz uroczystości pan dyrektor Ludomir Mastej zaprosił wszystkich zebranych na żołnierską grochówkę.

Kółko dziennikarsko – fotograficzne przy ZS w Trzcinicy

{gallery}galerie/2015_rok/ślubowanie_trzcinica{/gallery}