poniedziałek, 4 marca, 2024

Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy

0
Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej  powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy
Udostępnij:

Zakończyły się prace budowlane na obszarze wyrobiska pocegielnianego przy ulicy Kwiatowej, prowadzone w ramach realizowanego przez Miasto Jasło projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle”. Wartość projektu wynosi ponad 4,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 3,8 mln zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle.

Przeczytaj komentarz do artykułu

Projekt dotyczy rekultywacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego, położonego blisko centrum  miasta. Na terenie wyrobiska, po cegielni w Jaśle (Sobniów) powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Wokół zbiornika, który powstał w wyniku eksploatacji glin i iłów, a następnie w sposób naturalny został zalany wodami gruntowymi,  powstało szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika i na nim powstały m.in. pomosty i wyspy pływające, przystań i wiata na sprzęt rekreacji wodnej, ścieżki spacerowe oraz obiekty małej architektury. Teren przyległy został obsadzony zielenią niską i wysoką. Zostały też wybudowane obiekty sportowe.

W ramach projektu wybudowano: zadaszony bar grillowy z tarasem; wiatę na rekreacyjny sprzęt pływający i odpowiednią do tego przystań; pomosty pływające (zabezpieczone barierkami ochronnymi); place zabaw ze sztuczną nawierzchnią; miejsce do rekreacji aktywnej – ścieżka zdrowia; place do grillowania; miejsca do gry w szachy/warcaby; boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni (do gry w koszykówkę i siatkówkę,); budynek zaplecza boisk sportowych; plac do siatkówki plażowej oraz budynek wc. Zostały również wybudowane drogi dojazdowe i parkingi. Opiekę i nadzór nad sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem całego terenu rekreacyjnego sprawować będą osoby zatrudnione przez UMJ.

Za wyjątkiem baru grillowego i wiaty na sprzęt pływający, korzystanie z obiektów będzie bezpłatne.

UMJ