sobota, 15 czerwca, 2024

Dziennikarze oglądali efekty realizacji wybranych projektów unijnych w powiecie jasielskim

0
Dziennikarze oglądali efekty realizacji wybranych projektów unijnych w powiecie jasielskim
Udostępnij:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 wybrała Powiat Jasielski na wizytę studyjną, podczas której dziennikarze podkarpackich mediów oglądali ciekawe projekty i inwestycje, jakie powstały w naszym regionie dzięki unijnym dotacjom. Kilkunastoosobowa grupa przemierzyła w sumie kilkaset kilometrów od Mielca, przez Jasło, Rymanów-Zdrój, Sanok, Przemyśl, Jarosław i Przeworsk.
Dziennikarze odwiedzili zarówno podkarpackie firmy, które wykorzystały unijne dotacje na rozwój i innowacje, jak i placówki oświatowe, które zyskały dodatkową przestrzeń do aktywności fizycznej i nauki, jak np. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, gdzie powstały sale lekcyjne oraz obserwatorium astronomiczne.

Podczas spotkania, które odbyło się 15 października b.r. w I LO, zaprezentowane zostały dwa projekty edukacyjne zrealizowane przez Powiat Jasielski w ramach RPO WP na lata 2007-2013, tj. „Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów” oraz „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego”.

Projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów” obejmował realizację inwestycji w dwóch placówkach edukacyjnych: w I LO w Jaśle oraz w SOSW w Jaśle.

Dzięki nadbudowie w I LO możliwe było utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem oraz obserwatorium astronomicznego z zapleczem i salą konferencyjną. Realizacja projektu komplementarnego „Karpackie Niebo” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, umożliwiła zakup wyposażenia do obserwatorium oraz wykonanie automatyki kopuły.

W SOSW przebudowano pomieszczenia pralni na dodatkowe pomieszczenia przeznaczone do organizacji zajęć rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego” obejmował budowę krytej bieżni wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy oraz budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Dzięki wybudowaniu krytej bieżni w Zespole Szkół w Trzcinicy możliwe jest prowadzenie zajęć począwszy od ćwiczeń skocznościowych, biegów przez płotki, ćwiczeń sprawnościowych, gimnastycznych do biegów szybkościowych i skoków w dal. Uczniowie uzyskali możliwość realizacji treningów przy złej pogodzie oraz podczas zimy. Szkoła stała się również jednolitym obiektem gdyż kryta bieżnia połączyła sąsiednie budynki. Obiekt ten jest wykorzystywany do treningów i zwodów również przez uczniów okolicznych szkół oraz miejscowych mieszkańców.

Z kolei oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej w II LO zapewnia uczniom możliwość pełnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Ważny jest fakt, że nowa inwestycja znacznie poprawiła warunki higieniczno-sanitarne szkoły i wpłynęła na bezpieczeństwo młodzieży. Dzięki realizacji projektu młodzież ma szansę do pełnego rozwoju fizycznego, a co więcej startu w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zwiększyła się efektywność kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży przez szkołę, m.in. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków.

Organizatorem wizyty studyjnej była Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2007-2013 i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Cykliczne wyjazdy dziennikarzy organizowane przez Urząd Marszałkowski mają pokazać dziennikarzom, a za ich pośrednictwem mieszkańcom Podkarpacia, jak zmienia się nasz region i jak wiele zyskał dzięki funduszom unijnym.

Starostwo Powiatowe w Jaśle