poniedziałek, 22 lipca, 2024

Giełda Zawodów

0
Giełda Zawodów
Udostępnij:

Zgodnie z wieloletnią już tradycją w dniach od 3 do 6 marca br. w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle odbywa się Giełda Zawodów. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Jasielskiego prezentują gimnazjalistom swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/ 2015. 

Celem Giełdy jest zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjów z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, techników i liceów. Każda ze szkół ma do dyspozycji jedno stanowisko wystawiennicze, a zainteresowani uczniowie otrzymują informator o kierunkach kształcenia w szkołach w roku szkolnym 2014/ 2015.

Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Jasielskiego przygotowały bogatą i atrakcyjną ofertę kształcenia, gwarantującą dobre warunki nauki. Licea ogólnokształcące zmieniają każdego roku dobór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zapotrzebowaniami i zainteresowaniami uczniów kończących gimnazja. Szkoły zawodowe proponują gimnazjalistom bogatą ofertę kształcenia zawodowego.

Giełda pozwala gimnazjalistom i ich rodzicom poznać ofertę wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, porozmawiać z ich uczniami i nauczycielami, by świadomie i zgodnie z predyspozycjami dokonać wyboru.

Giełdę Zawodów otworzył Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz.

Starostwo Powiatowe w Jaśle