poniedziałek, 6 lutego, 2023

Jasielski „Kopernik” – Centrum Kultury i Techniki w Jaśle

0
Jasielski „Kopernik” – Centrum Kultury i Techniki w Jaśle
Udostępnij:

Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie ze środków UE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014-2020. Opracowanie Programu jest warunkiem ubiegania się o środki finansowe z UE. Program Rewitalizacji zawiera diagnozę problemów miasta, określa obszar miasta, który podlega rewitalizacji oraz określa konkretne działania, które poprawią jakość życia mieszkańców. Planowany termin uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2014-2020 to luty 2017 r.

Jeden z projektów przygotowywanych w ramach rewitalizacji Miasta Jasła zakłada utworzenie w Jaśle Centrum Kultury i Techniki, czyli ośrodka, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego rozwoju, realizację własnych pasji, hobby, rozwijania zainteresowań, dokształcania. Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do osób starszych. Idea Centrum jest bliska konceptualnie, choć z zachowaniem właściwej skali, takim ośrodkom, jak Centrum Nauki Kopernik czy Kohl Children’s Museum.

– Centrum Kultury i Techniki jest elementem realizacji programu Jasło – Miasto Wiedzy. Potrzeba utworzenia ośrodka, jak planowane Centrum, jest podnoszona przez mieszkańców od wielu lat – mówi Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła. – Największym problemem w realizacji zadania jest jego lokalizacja. Rozważane były różne propozycje, m.in. wykorzystanie budynku tzw. spichlerza. Niestety, związane jest to z wydatkowaniem znacznych środków na jego nabycie. W świetle przewidywanych zmian w funkcjonującym w mieście systemie oświaty, obiektem, który idealnie nadawałby się na tego typu działalność jest budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego. Istotne znaczenie ma jego lokalizacja w samym centrum miasta oraz w pobliżu szkół, ale także sam obiekt, który od samego początku związany jest z edukacją jasielskiego społeczeństwa – podkreśla R. Pabian.

W roku 2017 Miasto Jasło planuje w ramach rewitalizacji ubiegać się o środki zewnętrzne w wysokości 10 mln zł między innymi na realizację zadania dotyczącego utworzenia Centrum Kultury i Techniki.

W ramach Centrum planowane są m.in.:

Mediateka – połączenie tradycyjnych funkcji biblioteki z nowoczesnymi formami popularyzacji wiedzy, ośrodek informacji, w którym każdy chętny znajdzie nie tylko materiały do pracy, nauki, czy rozrywki, ale także uzyska poradę, pozna strategię uzyskiwania informacji, znajdzie przewodnika w poznawaniu świata cyfrowego – wszystko w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Pracownie kreatywności dla dzieci – miejsce rozwoju i pobudzania ciekawości świata przeznaczone dla dzieci w wieku 1-8 lat posiadające na wyposażeniu stałe ekspozycje, np. dotyczące światła, dźwięku, ropy naftowej, energii oraz ekspozycje tematyczne sezonowe.

W pracowniach zorganizowane grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, jak i indywidualni rodzice i opiekunowie wraz ze swymi dziećmi będą mieli możliwość poznawania prawideł funkcjonowania różnych dziedzin życia poprzez zabawę, eksperyment i improwizację.

Muzeum oferować będzie ścieżki tematyczne związane z życiem codziennym, w którym działają prawa nauki, a innowacyjność dzieci oraz nauczycieli i rodziców pobudzana będzie poprzez odpowiednio przygotowane programy edukacyjne.

Pracownie związane z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego ziemi jasielskiej, m.in. naftowego -Pracownie będą uzupełniać prowadzone w Jaśle działania oświatowe, będąc równocześnie atrakcją turystyczną i zalążkiem dla ośrodka badań nad dziedzictwem przemysłowym Jasła. Udostępnione w Pracowniach zbiory będą również wykorzystywane przez szkoły regionu jako element edukacji regionalnej oraz dziedzictwa kulturowego.

Pracownia Inicjatyw Społecznych – Centrum zapewni możliwość działania różnorodnym grupom odbiorców, w szczególności osobom starszym, organizacjom pozarządowym oraz nieformalnym grupom obywateli, którzy podejmować będą działania o charakterze społecznym dla mieszkańców Jasła. W Centrum udostępnione zostaną wygodne pomieszczenia, wyposażenie komputerowe oraz możliwość uzyskania porady od specjalnie do tego przygotowanych pracowników – moderatorów inicjatyw społecznych.

Ośrodek Coworkingowy – ośrodek wsparcia młodych osób, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, m.in. poprzez możliwość udostępniania wyposażonego w niezbędny sprzęt miejsca do prowadzenia działalności, ale również zapewnienie doradztwa w zakresie księgowości, obsługi prawnej itp.

UMJ

{gallery}galerie/16_rok/kopernik{/gallery}

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj