niedziela, 14 lipca, 2024

Jasło w Wojewódzkim Funduszu Kolejowym

0
Jasło w Wojewódzkim Funduszu Kolejowym
Udostępnij:

Miasto Jasło przystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego, który będzie tworzyć razem z Województwem Podkarpackim oraz gminami: Boguchwała, Czudec, Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka i Jasło. Z inicjatywą powstania takiego funduszu wystąpił Marszałek Województwa Podkarpackiego, a jego głównym celem będzie współpraca przy realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej.
Współdziałanie gmin i Województwa Podkarpackiego w latach 2016-2019 ma przyczynić się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w sąsiedztwie linii kolejowej Jasło-Rzeszów. Wydatki z budżetu miasta związane z realizacją zadań będą corocznie wynosiły 20 tys. zł.

Zadania inwestycyjne realizowane będą w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem: Boguchwała i Wiśniowa (2016 rok), Strzyżów i Czudec (2017 rok), Miasto Jasło i Frysztak (2018 rok) oraz Gmina Jasło i Wojaszówka (2019 rok).

Porozumienia zawarto na okres czterech lat.

UMJ