niedziela, 21 kwietnia, 2024

Jednogłośne „za” budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej

0
Jednogłośne „za” budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej
Udostępnij:

Radni Rady Miejskiej Jasła, którzy wczoraj (23 marca) w komplecie stawili się na sesji nadzwyczajnej, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej w wysokości 4 mln 190 tys. zł dla Województwa Podkarpackiego na „Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej była konieczność podjęcia uchwały o wsparciu dla województwa jeszcze przed 26 marca, czyli dniem, kiedy w sprawie budowy drogi 992 obradować będzie sejmik wojewódzki.

Zadanie to stanowi jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Jasła. Umożliwi ono przygotowanie i realizację nowego odcinka łączącego rondo Adama Lazarowicza z rondem im. ks. Kazimierza Wojciechowskiego. Tym samym wpłynie na poprawę komunikacji miejskiej poprzez skierowanie na niego ruchu samochodowego na kierunku Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa, odciążając tym samym ulicę Metzgera i ulicę 3-go Maja.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dodatkowe koszty realizacji inwestycji, oprócz dofinansowania otrzymanego przez województwo w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020, mają zostać pokryte przez trzy samorządy: województwa, powiatu i miasta. – Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, w której uczestniczyliśmy razem z przewodniczącym RMJ Henrykiem Rakiem, był obecny również Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W wyniku wspólnych ustaleń dotyczących kwot pomocy w poszczególnych latach oraz jej formy, występuję do państwa z prośbą o podjęcie tej uchwały. Na jej podjęcie i wsparcie z naszej strony liczy również marszałek województwa – mówił podczas sesji burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na rok 2018 i 2019. W sumie będzie to 4 mln 190 tys. zł.

Urząd Miasta w Jaśle