poniedziałek, 27 marca, 2023

Kłopotliwe odpady oddasz za darmo

0
Kłopotliwe odpady oddasz za darmo
Udostępnij:

Do niedawna odbiór odpadów wielkogabarytowych, zielonych, budowlanych odbywał się tylko w wyznaczonych terminach, a niektórzy wyrzucali je do kontenerów. Teraz można oddać je w każdej chwili do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W Jaśle Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany jest przy ulicy Żniwnej, obok zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów. Choć utworzony został w sierpniu 2015 roku, to nie wszyscy jaślanie wiedzą o jego funkcjonowaniu. – Punkty selektywnej zbiórki zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2013 roku. Wcześniej nie było takich punktów albo funkcjonowały sporadycznie, zazwyczaj w dużych miastach. Można tam oddać odpady, które są wytwarzane w naszych domach nieregularnie np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, remontowo-budowlane oraz odpady typu puszki po farbach, lakierach, itp. Zgodnie z ustawą w każdej gminie taki punkt powinien funkcjonować – wyjaśnia Marcin Gustek, zastępca kierownika wydziału inwestycji, gospodarki odpadami i ochrony środowiska Urzędu Miasta w Jaśle.

W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są odpady komunalne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych w Jaśle. Warunkiem oddania jest posiadanie złożonej deklaracji „śmieciowej” oraz niezaleganie z opłatami.

Co roku z punktu korzysta coraz więcej osób. W ten sposób mieszkańcy mają dodatkową możliwość pozbycia się odpadów wytworzonych w swoich domach, a których nie można wyrzucać razem z odpadami segregowanymi czy zmieszanymi. Tym bardziej, że PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. – W Punkcie wprowadzone są limity na odpady remontowo-budowlane i zielone ponieważ zdarzały się sytuacje, że z punktu chciały korzystać firmy budowlane czy sprzątające ogrody, a punkt utrzymywany jest z opłat od mieszkańców. Jeżeli ktoś nie ma własnego transportu, to może zamówić usługę dodatkową, w ramach, której podstawiany jest kontener na wybrany rodzaj odpadu. Usługa ta jest dodatkowo płatna – zaznacza M. Gustek.

PSZOK regulamin 1 online

Poza funkcjonowaniem PSZOK, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są odbierane przez miasto bezpośrednio sprzed nieruchomości trzy razy w roku, tj. w kwietniu, lipcu i październiku. Należy pamiętać, że oddawany sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD czy RTV) musi być kompletny, nie można go demontować.

Miasto planuje rozbudowę i modernizację PSZOK. Wybudowana zostanie m. in. nowa hala, istniejąca rampa rozładunkowa, gdzie przywożone są odpady wielkogabarytowe zostanie zmodernizowana, zakupione zostaną nowe kontenery i pojemniki na odpady. Wykonane zostaną też nowe place i drogi manewrowe oraz ogrodzenie. O pieniądze na tę inwestycję miasto będzie zabiegało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wciąż w Jaśle wiele jest do zrobienia w kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Choć około 24 tysiące jaślan ją deklaruje, to nie przekłada się to na unijne wymogi. Selektywna zbiórka jest na poziomie 10 proc., a powinna docelowo wynosić 35 proc. – Jaślanie segregują, ale nie wystarczająco. Nadal wielu mieszkańców nie wszystkie odpady wrzuca do odpowiednich worków i pojemników. Segregują tylko te najbardziej popularne, jak butelki szklane, butelki PET czy tekturę. Mieszkańcy muszą bardziej zaangażować się w selektywną zbiórkę, bo ma to istotny wpływ nie tylko na osiągane poziomy odzysku, ale przede wszystkim na koszt odbioru odpadów jaki ponoszą. Miasto planuje ponowienie akcji informacyjnej zachęcającej i przypominającej mieszkańcom jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów w naszych domach i mieszkaniach – stwierdza Marcin Gustek.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w numerze 43 Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” z 25 października br.

* * *

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZYJMUJE TAKIE ODPADY:

– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– zużyty sprzęt elektroniczny (w tym żarówki energooszczędne) i elektryczny
– zużyte baterie i akumulatory
– zużyte opony
– przeterminowane leki i chemikalia
– odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, szkło budowlane z demontażu okien, styropian) – jednorazowo można oddać do 1 m sześc.
– odpady zielone – jednorazowo można oddać do 1 m sześc.
– tekstylia
– środki ochrony roślin
– urządzenia zawierające rtęć
– farby, lakiery, tusze, kleje, żywice

GODZINY OTWARCIA PUNKTU

Od kwietnia do września

– od poniedziałku do piątku – od 8.00 do 18.00
– sobota – od 10.00 do 14.00

Od października do marca

– od poniedziałku do piątku – od 10.00 do 16.00
– sobota – od 10.00 do 14.00

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj