sobota, 22 czerwca, 2024

Lokalne planowanie energetyczne

0
Udostępnij:

 

24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, brali udział przedstawiciele gmin (Jasła, Brzysk, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm.

 

Wśród najważniejszych dotychczasowych działań Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki (badania z Firmą el-mech-Plast) wymienione zostały termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, analiza stanu oświetlenia publicznego i aplikowanie do konkursu NFOŚiGW „SOWA” oraz udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dzięki któremu na ponad 550 domach prywatnych i na 5 budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane kolektory słoneczne (wg przeprowadzonych obliczeń zamontowane kolektory pokryją 74% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w ciągu roku).

Podczas sesji Laboratorium Energii, realizowanej w ramach projektu RENERGY (współfinansowanemu ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREV IVC) omawiano pięć zagadnień: Dotychczasowe działania Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki (B.Pięta, UMJ), Wyzwania i sposoby wykorzystania nowoczesnych systemów oświetlenia (P.Kuś, P.K.PROJEKT), Odzyskiwanie biogazu w oczyszczalni ścieków (S.Juszczyk z MPGK Sp. z o.o.), Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Jaśle (W.Bujakowski z PAN), Postępy w realizacji projektu RENERGY (M.Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”).

Druga część o nazwie Lokalne Forum była związana z realizacją projektu MESHARTILITY (Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) współfinansowanym ze środków Programu Inteligentna Energia Europa. W tym panelu znalazły się cztery wystąpienia: Porozumienie Burmistrzów – A.Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Lokalny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) – P.Płonka ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Analiza SWOT sytuacji energetycznej Miasta Jasła – A.Nykiel ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej według nowego prawa energetycznego – G.Łaba z Urzędu Regulacji Energetyki.

UMJ