wtorek, 16 kwietnia, 2024

Maria Tomasik odznaczona!

0
Maria Tomasik odznaczona!
Udostępnij:

W poniedziałek 10 marca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu od-były się uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet podczas których Pani Woje-woda Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła honorową odznakę Zasłużonych Dla Kultury Polskiej Pani Marii Tomasik – poetki ludowej i autorki bajek dla dzieci.

Wręczając odznakę, wojewoda podkreśliła, że odznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego to uznanie dla talentu i bogatej twórczości, która w wyjątkowy sposób promuje nie tylko Gminę Tarnowiec, ale także cały region. Odznaka honorowa „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” przyznawana jest osobą wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jest to nie zwykłe wyróżnienie za zasługi położone w działalności społecznej stanowiący istotny wkład między innymi za rozwój literatury i innych dziedzin kultury.

Gminny Dzień Kobiet którego organizatorem był Gminny OśrodekKultury, Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu, swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście, m.in.: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Z-ca Wójta Piotr Sikora, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana, Radni Gminny Tarnowiec, Radni Powiatowi Stanisław Lawera oraz Jan Muzyka, Sołtysi z Terenu Gminny Tarnowiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle Stanisława Ablewicz wraz z pracownikami, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotr Wietecha, oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Terenu Gminy Tarnowiec. Oprawę muzyczną Gminnego Dnia Kobiet przygotował i wykonał zespół „Tar-nina” kierowany przez Panią Martę Kapałę, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy pomogli w organizacji Gminnego Dnia Kobiet a szczególności Pani Marii Tomasik, rodzinie Pani Marii, Kołu Gospodyń Wieskich w Tarnowcu.

* * *

Maria Tomasik ur. 16.07.1944r. w Sądkowej.

W latach, kiedy była uczniem Szkoły Podstawowej czynnie i ochotnie uczestniczyła w Teatrzyku szkolnym, brała też udział w akademiach okolicznościowych, recytując wiersze i śpiewając piosenki. W latach młodości- zorganizowała w swojej wiosce grupę młodzieży, dziewcząt i chłopców, która „ występowała” na festynach i młodzieżowych zlotach, nie tylko w swojej wiosce ale i poza nią. Dla tej grupy pisała teksty: wiersze, dowcipy, humorestki, piosenki. Była scenarzystką i reżyserem.

Pracując w Banku Spółdzielczym w Tarnowcu, była opiekunem Rady Kobiet i Młodzieży. Była również opiekunem SKO i organizowała różnego rodzaju konkursy, Zgaduj – Zgadula, Konkursy gazetek itp.

Mimo wielu obowiązków: rodzina, praca zawodowa, niewielkie gospodarstwo – wygospodarowała czas na pracę społeczną w zakładzie pracy i swojej wiosce.

Po przejściu na rentę „ ujawniła” się jako poetka. Pisanie to jej wielka pasja, która długo czekała na „ wyjście” z szuflady. Pisanie dotąd było anonimowe, bo uważała: że nic nie jest warte. Udział w Konkursie „ Wrzeciono” w 1995r., w którym została laureatem spowodował, że Jej osobowość zaistniała. Audycje w Radio Rzeszów i Lublin, oraz Telewizji Rzeszów, przyczyniły się do tego, że Jej poezja była rozpoznawana. Wiersze ukazywały się także w lokalnej prasie . Wiersze autorki zawierają różnorakie treści: miłość do Boga i Maryji, miłość do rodziny i Ojczyzny, opisujące przyrodę, święta i wszystko co bliskie sercu. Pisze także inscenizacje, które wykorzystywane są przez młodzież czy koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich. Wydała, przy pomocy finansowej Urzędu Gminy w Tarnowcu oraz fachowej pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle, 4 tomiki wierszy: „ Swojskie tematy – Sami swoi”, „ Kocham cię ziemio, po której chodzę”, „ W ogrodzie wspomnień” oraz bajkę dla dzieci „ Niezwykłe przygody wiejskiego kołacza”. Kolejna bajka „ Opowiadanie kaczorka Kacperka” czeka na wydanie. Tomiki te rozeszły się nie tylko po Polsce, ale trafiły też w daleki świat, gdzie stanowią okazję do poznania polskich tradycji, krajobrazów, modlitw i są wspomnieniem Ojczyzny na emigracji( Włochy, USA, Brazylia, Francja, Anglia, Ukraina, Słowacja, Niemcy).

Autorka jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, gdzie od kilku lat uczestniczy w Konkursie poetyckim. Uczestniczy w spotkaniach poetyckich organizowanych przez Centrum Kultury w Przemyślu i Konkursie poetów w Ludźmierzu. Kilkakrotnie występowała w Bukowinie Tatrzańskiej – jako „ bajkarz”. W swoich zbiorach ma wiele dyplomów, podziękowań, tomików. Zapraszana jest na spotkania autorskie do szkół, bibliotek, Gminnych Ośrodków Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich. Oprócz pasji poetyckiej, jest zaangażowana w społeczne działanie z Kołami Gospodyń Wiejskich. Od 2000 roku pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady KGW w Jaśle, gdzie wraz z koleżankami organizuje różnego rodzaju działania kulturalne: Święto Kobiet, Dzień Matki, Dożynki, Święto Chleba, Dzień Dziecka, Wieczory wigilijne, kolęd i obrzędów, przegląd zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. W 2009 roku, z Jej inicjatywy, powstał przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle Klub Twórców Ludowych „ Michalina”, który zrzesza ok 30 osób – poetów i twórców rękodzieła. Klub ten jest bardzo prężny, ma na celu promowanie zdolnych ludzi – mieszkańców wsi. Jest Prezesem tego Klubu.

Przez swe działanie chce podtrzymać tradycję „ ocalić od zapomnienia”, pokazywać i przekazywać młodemu pokoleniu to, co piękne, nasze, swojskie. Jest „ liderem” kultury we wsi, gminie, powiecie.

Mieszka od urodzenia w swojej wiosce i nie wyobraża sobie, aby mogło to się zmienić. Jak sama mówi „ Kocham cię ziemio , po której chodzę, bo z ziemi wiejskiej swój ród wywodzę”. Wszystkie działania są społeczne, z potrzeby serca.

Bartłomiej Smyka, Urząd Gminy w Tarnowcu

{gallery}galerie/dzień_kobiet_tarnowiec{/gallery}