środa, 19 czerwca, 2024

Nowa pracownia pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle

0
Nowa pracownia pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle
Udostępnij:

Od października 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje nowa pracownia pojazdów samochodowych. Koszt jej wyposażenia wyniósł ponad 130 tys. zł.

W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów uczących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Wyposażenie, które łącznie zostało dofinansowane w kwocie 130 473,39 zł stanowią: dwa silniki: benzynowy i wysokoprężny, dwie skrzynie biegów: ręczna i automatyczna, dwa układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym oraz dwuobwodowy układ hamulcowy. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, dwa projektory multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, elektryczny ekran projekcyjny, ceramiczną tablicę oraz komputer stacjonarny wraz z monitorem. Tak przygotowana pracownia spełnia najwyższe standardy wymagań dotyczące wyposażenia technicznego, służącego do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Pracownia powstała w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej” w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Podkarpackiego z EFRR realizowanego przez powiat jasielski w naszej szkole.

ZST Jasło