poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Otwarto most na Jasiołce, który połączył osiedla Sobniów i Hankówka

0
Otwarto most na Jasiołce, który połączył osiedla Sobniów i Hankówka
źródło: www.powiat.jaslo.pl
Udostępnij:

28 grudnia oficjalnie otwarto i poświecono nowy most na rzece Jasiołce, który połączył dwa osiedla w Jaśle – Sobniów i Hankówkę. Inwestycja zrealizowana przez Powiat Jasielski kosztowała blisko 10 mln zł.

W ramach zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R” na rzece Jasiołce powstał nowy most, który wraz z dojazdami o łącznej długości blisko 1 km, połączył drogi powiatowe Nr 2510R Jasło – ul. Żniwna i 2511R Jasło – ul. Towarowa, a tym samym dwa jasielskie osiedla: Sobniów i Hankówka.

Nowy most na Jasiołce ma całkowitą długość blisko 40 metrów. Jest to most jednoprzęsłowy, o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych, z jednostronnym chodnikiem.

W ramach zadania wykonano również drogi dojazdowe do nowego mostu. Drogi te posiadają utwardzone pobocze, klasę techniczną Z i kategorię ruchu KR3. Zapewnią włączenie mostu do istniejącej sieci dróg powiatowych i drogi krajowej nr 28. Z uwagi na tereny zagrożone lokalnymi podtopieniami, są one poprowadzone na nasypach.

Wykonawcą było konsorcjum firm Remost Sp. z o. o. z Dębicy oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Jasła. Koszt realizacji robót to 9 758 981,56 zł.

Jak podkreślał podczas uroczystego otwarcia Starosta Jasielski Adam Pawlus, nowa droga wraz z mostem stała się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta. Umożliwia przejazd od południowej części Jasła do drogi krajowej nr 28 z ominięciem niezwykle obciążonego ruchem centrum miasta i dalej do części przemysłowej i w kierunku odwrotnym. Ułatwia również dojazd do szpitala i nowej siedziby komendy powiatowej policji, przy której powstaje obecnie lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego.

– Na pewno przyczyni się do lepszej jakości, bezpieczniejszej i szybszej podróży dla mieszkańców dwóch osiedli jak również gości przybywających do powiatu jasielskiego – podkreślał starosta Adam Pawluś.

Przygotowując się do realizacji inwestycji Powiat Jasielski wnioskował do Ministra Infrastruktury o środki z rezerwy subwencji ogólnej. Wartość szacunkowa robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła 13,8 mln zł brutto. Powiat Jasielski otrzymał ponad 6,5 mln zł dofinansowania. Dzięki sprawnemu i szybkiemu ogłoszeniu przetargu jeszcze w grudniu 2020 roku, udało się uzyskać niezwykle korzystną ofertę na kwotę niespełna 10 mln zł. Tym samym oszczędności poprzetargowe pozwoliły na zrealizowanie trzech dodatkowych inwestycji tj. rozbudowę ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej 1850R, przebudowę drogi powiatowej 1873R Osobnica – Dębowiec w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie oraz przebudowę drogi powiatowej 1869R Osobnica – Pagórek w Osobnicy. Wartość wykonanych prac to ponad 3,5 mln zł.

Starosta Adam Pawluś zapowiedział, że Powiat Jasielski ma w planach kolejne inwestycje. – Będziemy musieli wykonać dodatkowe drogi. Chcemy połączyć ten ciąg drogowy z ulicą Floriańską w miejscowości Wolica. Usprawni to ruch dla mieszkańców gminy Tarnowiec, mieszkańców Wolicy i południowej części powiatu jasielskiego – powiedział starosta.

Rok 2021 był dla Powiatu Jasielskiego wyjątkowy jeżeli chodzi o inwestycje drogowo-mostowych. Wartość zrealizowanych zadań dwukrotnie przewyższyła wartość tych, które realizowano w latach poprzednich.
W 2021 roku rozpoczęto budowę dwóch nowych mostów, rozbudowano, przebudowano i wyremontowano ponad 8 km dróg, wybudowano 4,4 km chodników, zrealizowano też zadania związane z bezpieczeństwem ruchu. Wszystkie te prace kosztowały ponad 27,2 mln zł. Przy czym Powiat pozyskał 13,5 mln zł z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej oraz 3,5 mln zł dotacji z wszystkich gmin powiatu.

Podczas uroczystego otwarcia most pobłogosławił i poświęcił ks. dr Marian Putyra, Proboszcz Parafii Jasło – Sobniów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Rafał Weber – Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Alicja Zając – Senator RP, Bogdana Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, członkowie  Zarządu Powiatu w Jaśle: Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jana Muzyka i Ryszard Lisowski, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Bogdan Tarnawski – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,  Dariusza Garbacik– Zastępca Dyrektora PGE Dystrybucja S.A. O. Rzeszów, Rejon Energetyczny w Krośnie, Jerzego Żygłowicz – Dyrektor Zarządu Zlewni Wody Polskie w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, przedstawiciele wykonawcy, projektant, inspektor nadzoruoraz członkowie Zarządu Osiedla Sobniów na czele z Przewodniczącym Tomaszem Stankiem.

Starostwo Powiatowe w Jaśle