wtorek, 18 czerwca, 2024

Policjanci szkolą nauczycieli na wypadek zagrożeń terrorystycznych

0
Policjanci szkolą nauczycieli na wypadek zagrożeń terrorystycznych
Udostępnij:

Wzmocnienie i przygotowanie służb i instytucji na ewentualność wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podnoszenie świadomości społecznej oraz zasad zachowania w przypadku jego wystąpienia to temat szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy jasielskiej komendy. Zgodnie z koncepcją Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 – 2018, zadaniem policjantów jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej w placówkach oświatowych dotyczącej postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Od września 2016 roku policjanci z jasielskiej komendy realizujący zadania z zakresu prewencji kryminalnej, prowadzą cykl szkoleń zgodnie z założeniami Narodowego Programu Antyterrorystycznego. Szkolenia skierowane są do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli i pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu jasielskiego. Do tej pory policjanci odwiedzili 10 placówek oświatowych i przeszkolili 300 osób kadry pedagogicznej.

Celem Narodowego Programu Antyterrorystycznego jest m.in. wzmocnienie systemu przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat tego typu zagrożeń.

W trakcie kampanii prowadzący szkolenie policjanci omawiają procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń m.in. jak należy się zachować w przypadku wtargnięcia napastnika do placówki, jak alarmować i przekazać informacje do służb ratunkowych, jak postępować w sytuacji kiedy zostaniemy zakładnikami podczas ataku terrorystycznego. Funkcjonariusze zwracają także uwagę na konieczność opracowania przez placówki algorytmu postępowania nauczycieli, dzieci i młodzieży w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze wykorzystują film, który dotyczy wtargnięcia do szkoły mężczyzny z bronią palną. Prezentacja zawiera podstawowe zasady postępowania w chwili wtargnięcia zamachowca do szkoły tj. sposoby alarmowania, ewakuacji, udzielania pomocy. W filmie omówiono konkretne przypadki terrorystycznych ataków, które miały miejsce na świecie, podparte relacjami świadków z miejsca zdarzenia.

KPP w Jaśle