wtorek, 18 czerwca, 2024

Policjanci szkolili żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

0
Policjanci szkolili żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
Udostępnij:

Jasielscy policjanci szkolili żołnierzy V Kompanii Lekkiej Piechoty Jasło z 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy. Szkolenie odbyło się na terenie rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa” w Jaśle. Zajęcia obejmowały tematykę współdziałania organów administracji rządowej i służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym. Miały na celu przygotowanie żołnierzy do profesjonalnego wsparcia Policji w sytuacjach kryzysowych.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych w naszym kraju, stanowią komplementarną część potencjału obronnego Polski. Służba w tej formacji to nie tylko możliwość samorealizacji oraz doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim okazja do kształtowania wartościowych postaw człowieka takich jak odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz szacunek dla drugiej osoby.

Wśród wielu zadań stawianych przed żołnierzami WOT, są też takie, które pokrywają się z celami i misją innych formacji mundurowych stojących na straży bezpieczeństwa obywateli. To przede wszystkim, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratunkowe lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na tej właśnie płaszczyźnie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie  o współpracy, które stało się deklaracją podejmowania wspólnych działań w zakresie szkolenia żołnierzy oraz współdziałania w sytuacjach wystąpienia zdarzeń kryzysowych, poszukiwań osób zaginionych oraz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.   

W ramach zawartego porozumienia, w minioną niedzielę, na terenie rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa”, policjanci przeprowadzili szkolenie teoretyczno-praktyczne z żołnierzami jasielskiej kompanii dowodzonej przez por. Grzegorza Mazana. Podczas zajęć w wyznaczonych punktach szkoleniowych mundurowi przekazywali żołnierzom wiedzę na temat taktyki podejmowanych działań i współpracy w obliczu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. W jednym z punktów nauczania żołnierze zapoznawali się z pracą przewodnika psa służbowego podczas działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Żołnierze mogli również w sposób praktyczny przećwiczyć ugrupowania i szyki policyjne stosowane podczas różnego rodzaju działań. Zapoznali się także z ogólnymi przepisami regulującymi działalność Policji.  

Niewątpliwie jednym z ciekawszych punktów szkolenia była prezentacja technika kryminalistyki, który podczas zajęć z żołnierzami, oprócz praktycznego pokazu zabezpieczania śladów, zwracał również uwagę na to, jak istotne jest w procesie wykrywczym odpowiednie zabezpieczenie ujawnionych śladów oraz miejsca zdarzenia.

Wspólne szkolenie z pewnością było okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń w sferze podejmowanych działań, choćby związanych z aktywnym wsparciem policjantów podczas sprawdzania kwarantanny. 

Za dotychczasową pomoc kierujemy słowa podziękowania.

KPP Jasło