środa, 1 lutego, 2023

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła
UMJ
Udostępnij:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 11-Sobniów II /Druk nr 286/,
  4.2. zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/21 /Druk nr 287/,
  4.3. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła /Druk nr 285/,
  4.4. zmiany Statutu Miasta Jasła /Druk nr 284/,
  4.5. zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/577/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jasła /Druk nr 283/,
  4.6. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika /Druk nr 281/,
  4.7. przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie /Druk nr 282/,
  4.8. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 288/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj