piątek, 19 sierpnia, 2022

LXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

0
LXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

21 lipca 2014 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się posiedzenie LXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołów:

2.1.        Zatwierdzenie protokołu z LIX Sesji RMJ.

2.2.        Zatwierdzenie protokołu z LX Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.        określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części /Druk Nr 625/,

4.2.        określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 626/,

4.3.        określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych: przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jasło, a także warunków częściowego zwolnienia z tych opłat /Druk Nr 628/,

4.4.        przyjęcia programu zdrowotnego na rok 2014 obejmującego szczepieni przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia /Druk Nr 622/,

4.5.        zaciągnięcia zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie Miasta Jasła na rok 2014 na opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci elektroenergetycznej, nowo projektowanych odcinków sieci oświetleniowych ulic i placów miejskich oraz innych obiektów administrowanych przez Miasto Jasło /Druk Nr 627/,

4.6.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym /Druk Nr 629/,

4.7.        nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 9 – Górka /Druk Nr 558/,

4.8.        nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 10 – „Sobniów I” /Druk Nr 630/.

4.9.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym /Druk nr 636/,

4.10.      realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle” /Druk Nr 638/,

4.11.      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 623/,

4.12.      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 624/,

4.13.      zmiany Uchwały Nr XLV/421/2013 z dnia 20.05.2013 r. /Druk Nr 639/,

4.14.      wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TBS – ABK Sp. z o.o. w Jaśle /Druk Nr 637/,

4.15.      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo – składowa – osiedle Brzyszczki” /Druk Nr 631/,

4.16.      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” /Druk Nr 632/,

4.17.      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36” w Jaśle /Druk Nr 633/,

4.18.      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście – Floriańska” /Druk Nr 634/,

4.19.      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Żółków – I” /Druk Nr 635/.

5.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6.           Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

7.           Wolne wnioski i zapytania.

8.           Zamknięcie obrad LXIII Sesji RMJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj