sobota, 13 sierpnia, 2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Jasielskiego

0
Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Jasielskiego
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2013 r. (środa) o godz. 8.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z  następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4.    Wybór Komisji Wnioskowej.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego  na 2013 r.
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.
c)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psycholog. – pedagogicznych.
d)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 dla projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
e)    przystąpienia do projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim”.
f)    wspólnej realizacji projektu pn. „Jasielska strefa usług publicznych”.
g)    wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle .
h)    wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
i)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle .
j)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle .
k)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka.
l)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruch.  położonej w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło.
6.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
7.     Interpelacje.
8.     Wnioski i zapytania radnych.
9.    Sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Bogusław Kręcisz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj