wtorek, 25 czerwca, 2024

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

11 września 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
b. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”,
c. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”,
d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
e. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady
Robert Snoch