sobota, 13 lipca, 2024

Polska edukacja do zmiany

0
Polska edukacja do zmiany
Udostępnij:

Z udziałem wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego, podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch, dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Jaśle dyskusja o sytuacji w szkolnictwie. W spotkaniu tym uczestniczyli również starosta jasielski Mariusz Sepioł, burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian oraz zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz – Czech.
Spotkanie, które odbyło się 29 kwietnia br. w jasielskim starostwie, zorganizowane zostało w ramach cyklu konsultacji dotyczących zmian w systemie oświaty, jakie odbywają się w całej Polsce. Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca w Toruniu, gdzie przedstawione zostaną wnioski z tych dyskusji.

Podczas spotkania omówiono problemy, z jakimi borykają się placówki oświatowe z terenu powiatu. W trakcie wspólnej dyskusji dyrektorzy szkół i samorządowcy wymieniali się doświadczeniami na temat sytuacji w szkolnictwie. Wszyscy zgodnie przyznali, że oprócz niżu demograficznego, dużym problemem jest odpływ absolwentów gimnazjów do szkół zlokalizowanych w innych miastach.

Małgorzata Rauch przyznała, że wiele rzeczy w polskiej edukacji wymaga zmian i napraw, dlatego właśnie organizowane są takie dyskusje. Efekty tych spotkań przekazane zostaną zespołowi ekspertów w MEN.

Równolegle z konsultacjami w kraju, nad dobrą zmianą w edukacji pracuje 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych. Specjaliści – praktycy i teoretycy ze znaczącym doświadczeniem zawodowym – zajmują się między innymi kształceniem ogólnym i zawodowym, organizacją nadzoru pedagogicznego, nowym awansem zawodowym, systemem egzaminów zewnętrznych, doskonaleniem zawodowym nauczycieli czy finansowaniem zadań oświatowych w samorządach.

Starostwo Powiatowe