wtorek, 25 czerwca, 2024

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2020/2021

0
Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2020/2021
Udostępnij:

W Zespole Szkół Spożywczych i Usługowych w Jaśle odbyła się dzisiaj uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021, połączona z otwarciem i poświęceniem nowego boiska wielofunkcyjnego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył ojciec Paweł Sroka, Gwardian Klasztoru o.o. Franciszkanów.

W liście skierowanym do uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego Starosta Jasielski podkreślił, że być może nie będzie to rok najspokojniejszy, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uda się kontynuować naukę w murach szkół. Apelował również do rodziców o odpowiedzialne podejście: – Zwracam się szczególnie do rodziców uczniów o bardzo odpowiedzialne podejście do istniejącej sytuacji epidemiologicznej. Apeluję o to, aby nie posyłać do szkoły dzieci w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak gorączka, czy kaszel lub innych mogących świadczyć o chorobie. Tylko współpraca i odpowiedzialność może zapobiec rozwojowi epidemii.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, naukę podejmie 5 107 uczniów, w tym 846 w klasach maturalnych i 1 046 w klasach pierwszych.

Starosta podkreślił, że uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego nieprzypadkowo odbywa się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych:

– W dniu dzisiejszym jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, ponieważ to właśnie jej uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy będą mogli odbywać zajęcia z wychowania fizycznego na nowym obiekcie sportowym. Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne to jednocześnie dwa boiska do gry w siatkówkę (w kolorze błękitnym) i jedno do gry w piłkę ręczną (w kolorze zielonym), o syntetycznej powierzchni. Boisko jest ogrodzone i oświetlone, wykonany jest także chodnik. Koszt wykonania tej inwestycji to 498 202,87 zł. Mam nadzieje, że będzie służyło ono pogłębieniu sprawności fizycznej oraz będzie miejscem wspaniałej, przyjacielskiej rywalizacji – mówił starosta.

Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne (dwa do gry w siatkówkę oraz  jedno do gry w piłkę ręczną i do gry w kosza) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ma wymiary: 38 x 22 m. Płytę boiska jest nawierzchnią przepuszczalną. Wykonany został również drenaż oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 498.202,87 zł., w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu Jasielskiego.

Wykonawcą inwestycji była Firma BUD-MAT” – Lucyna Matyja.

Starosta Adam Pawlus podkreślił, że realizowane i planowane są kolejne przebudowy boisk sportowych przy szkołach. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prac termomodernizacyjnych dla pięciu placówek edukacyjnych z terenu powiatu jasielskiego na kwotę ponad 16,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu boiska, którego dokonał Ojciec Gwardian Paweł Sroka, uczestniczyli: w imieniu Europosła Bogdana Rzońcy – Kamila Cholewiak – Kiczek, Henryk Strzelec – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Ryszard Żygłowicz – Inspektor nadzoru Starostwa Powiatowego w Jaśle, projektant – Jakub Czarnecki, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski, delegacje młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz szkolne poczty sztandarowe.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle