poniedziałek, 22 lipca, 2024

Prezydium Rady Miejskiej Jasła i składy komisji

0
Prezydium Rady Miejskiej Jasła i składy komisji
Udostępnij:

Andrzej Dybaś i Lech Polak zostali wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji (lata 2018-2023). Razem z wcześniej wybranym Henrykiem Rakiem tworzą pełny skład prezydium RMJ. Radni wybrali również składy poszczególnych komisji Rady Miejskiej Jasła.

W Radzie Miejskiej Jasła funkcjonować będzie sześć komisji: rewizyjna; finansowo-budżetowa; spraw społecznych; samorządowo-statutowa; rozwoju, gospodarki komunalnej i komunikacji oraz skarg, wniosków i petycji.

Komisja Rewizyjna:

1. Czeluśniak Krzysztof
2. Mikrut Kazimierz
3. Pierzchała Jan
4. Sikora Krystyna                                          sekretarz
5. Wójcik Bogusława                     z-ca przewodniczącego
6. Ziemba Bogdan                                         przewodniczący
7. Znamirowski Leszek

Komisja Finansowo-Budżetowa

1. Czeluśniak Krzysztof
2. Czernecki Andrzej
3. Hap Robert
4. Jankowska-Zawada Izabela     przewodniczący
5. Polak Lech                                   z-ca przewodniczącego
6. Rak Henryk
7. Węgrzyn Marcin                         sekretarz

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

1. Bernal Elżbieta
2. Czernecki Andrzej
3. Dybaś Andrzej                                            przewodniczący
4. Jankowska-Zawada Izabela     sekretarz
5. Okarma Jerzy
6. Twarduś Józef                                          
7. Ziemba Bogdan                          z-ca przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych

1. Hap Robert
2. Kluz Maria
3. Mazur Mariola
4. Polak Lech                                   przewodniczący
5. Rymarz Małgorzata                   z-ca przewodniczącego, sekretarz
6. Węgrzyn Marcin
7. Wójcik Bogusława

Komisja Samorządowo-Statutowa

1. Dybaś Andrzej
2. Dziedzic Iwona                                          z- ca przewodniczącego, sekretarz
3. Kluz Maria
4. Pierzchała Jan
5. Rak Henryk                                 
6. Sikora Krystyna                           przewodnicząca
7. Twarduś Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Bernal Elżbieta
2. Dziedzic Iwona                                          sekretarz
3. Mazur Mariola
4. Mikrut Kazimierz                        przewodniczący
5. Okarma Jerzy                              z-ca przewodniczącego
6. Rymarz Małgorzata
7. Znamirowski Leszek

Radni pełnią dyżury raz w tygodniu w poniedziałki w Biurze Rady Miejskiej Jasła (UMJ, pokój nr 304, III piętro). Można się z nimi skontaktować również elektronicznie na adres zbiorowy rada.miejska@umjaslo.pl, a także na indywidulany: Elżbieta Bernal e.bernal@umjaslo.pl, Krzysztof Czeluśniak k.czelusniak@umjaslo.pl, Andrzej Czernecki a.czernecki@umjaslo.pl, Andrzej Dybaś a.dybas@umjaslo.pl (wiceprzewodniczący), Iwona Dziedzic i.dziedzic@umjaslo.pl , Robert Hap r.hap@umjaslo.pl, Izabela Jankowska-Zawada i.jankowska-zawada@umjaslo.pl, Maria Kluz m.kluz@umjaslo.pl, Mariola Mazur m.mazur@umjaslo.pl, Kazimierz Mikrut k.mikrut@umjaslo.pl, Jerzy Okarma j.okarma@umjaslo.pl, Jan Pierzchała j.pierzchała@umjaslo.pl, Lech Polak l.polak@umjaslo.pl (wiceprzewodniczący), Henryk Rak h.rak@umjaslo.pl (przewodniczący), Małgorzata Rymarz m.rymarz@umjaslo.pl, Krystyna Sikora k.sikora@umjaslo.pl, Józef Twarduś j.twardus@umjaslo.pl, Marcin Węgrzyn m.wegrzyn@umjaslo.pl, Bogusława Wójcik b.wojcik@umjaslo.pl, Bogdan Ziemba b.ziemba@umjaslo.pl, Leszek Znamirowski l.znamirowski@umjaslo.pl.

Urząd Miasta w Jaśle