wtorek, 25 czerwca, 2024

Proste pytania, trudne odpowiedzi

0
Proste pytania, trudne odpowiedzi
Udostępnij:

W jaki sposób gra w szachy łączy w sobie sport, naukę i sztukę? Co zrobić gdy świnka-skarbonka już nie wystarcza? Jak wykorzystywana jest matematyka w architekturze naszego Miasta? – to tylko kilka projektów z którymi zmierzą się w najbliższym czasie młodzi badacze z Jasielskiej Ligii Naukowej z LOTOSEM. 235 uczniów z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów realizuje w sumie 91 projektów.

Tematyka projektów jest niezwykle różna, począwszy od przewrotnych: „Dlaczego jajko nie śpiewa”, poprzez humanistyczne: „Jak język angielski stał się jednym z najpopularniejszych języków na świecie?, a skończywszy na matematycznych: „Jakie bryły geometryczne były wykorzystywane w architekturze miasta na przestrzeni ostatniego wieku?”. – Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie te projekty zostały zgłoszone przez uczestników Ligii i dostosowane do wieku młodych badaczy – mówi Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty UMJ.

W projekcie uczestniczy 235uczniów: 44 uczniów nauczania początkowego, 74 uczniów klas IV-VI, 117 uczniów gimnazjów. W sumie w ciągu roku szkolnego 2013/2014 prowadzonych będzie 91 projektów: 43 projekty ze szkół podstawowych i 48 projektów z gimnazjów. Nad Ligowymi Zespołami Badawczymi czuwa 44 Opiekunów Ligii.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jest pilotażowym projektem edukacyjnym realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych i gimnazjach przez Miasto Jasło w partnerstwie z GRUPĄ LOTOS. Jego celem jest identyfikacja uzdolnień, talentów i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Jaśle, kształtowanie naukowego myślenia i postaw badawczych oraz promocja metody projektowej w edukacji.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów wykonają pod opieką nauczycieli małe projekty naukowe i badawcze z różnych dziedzin wiedzy, które zostaną poddane ocenie specjalistów i nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

List intencyjny w sprawie współpracy i partnerstwa pomiędzy Miastem Jasłem i Grupą LOTOS, podpisany został 14 czerwca 2013 r. W liście tym zadeklarowano wkład finansowy, organizacyjny i rzeczowy w realizację projektu, współpracę merytoryczną oraz promocję działań i rezultatów projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskana stronie www.jaslo.pl (po prawej stronie znajduje się baner Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem).

UMJ