środa, 19 czerwca, 2024

Ratownictwo medyczne – nowy kierunek studiów w PANS w Krośnie!

0
Ratownictwo medyczne – nowy kierunek studiów w PANS w Krośnie!
Udostępnij:

Rozmowa z Rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, dr hab. Zbigniewem Barabaszem, prof. PANS na temat nowego kierunku studiów – Ratownictwo medyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie ogłosiła uruchomienie nowego kierunku studiów – Ratownictwo medyczne. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat spotkaliśmy się z Rektorem uczelni, dr hab. Zbigniewem Barabaszem, profesorem PANS.

Ratownictwo medyczne to nowy kierunek studiów o profilu praktycznym w ofercie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie studentów do działania w różnych sytuacjach, w tym stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz innych sytuacjach kryzysowych.

Kierunek Ratownictwo medyczne obejmuje  zagadnienia związane z medycyną, takie jak anatomia, fizjologia, patologia, farmakologia, diagnostyka i terapia chorób. Studenci będą również zdobywać umiejętności z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej, które są kluczowe w pracy ratownika medycznego.

Rektor podkreślił, że studia na kierunku Ratownictwo medyczne będą prowadzone w formie stacjonarnej i trwać będą 6 semestrów. Absolwenci otrzymają tytuł licencjata. Program studiów nie przewiduje specjalizacji, a skupia się na zapewnieniu studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Proces rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne będzie odbywać się na podstawie wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Kandydaci, którzy osiągną wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, będą mieli większe szanse na przyjęcie na studia. Dodatkowo, laureaci i finaliści olimpiad biologicznych lub chemicznych będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Elementem kształcenia studentów na kierunku Ratownictwo medyczne będą praktyki zawodowe o łącznej liczbie 960 godzin. Studenci będą mieli możliwość odbycia praktyk w różnych jednostkach medycznych, takich jak Szpitalne Oddziały Ratunkowe, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały chirurgii, oddziały neurologii i kardiologii, a także w zespołach ratownictwa medycznego. Dodatkowo, studenci będą mieli szansę uczestniczyć w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Rektor podkreślił, że absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne mają szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Mogą podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, jak również podmiotach wspierających system ratownictwa medycznego takich jak: Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, itd.

Rektor zachęca młodych ludzi do wyboru studiów na kierunku Ratownictwo medyczne, podkreślając, że jest to nie tylko fascynujący kierunek, ale także doskonała inwestycja w przyszłość. Studia na tym kierunku umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności, które są niezbędne w pracy ratownika medycznego, a także otworzą wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Studiowanie Ratownictwa medycznego to nie tylko droga do satysfakcjonującej kariery zawodowej, ale także szansa na pomaganie innym i działanie w ekstremalnych sytuacjach. Rektor zachęca wszystkich zainteresowanych do podjęcia wyzwania i wyboru tego atrakcyjnego kierunku studiów.

Jeśli marzysz o pracy w systemie ochrony zdrowia, o niesieniu pomocy innym w sytuacjach kryzysowych, to kierunek Ratownictwo medyczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie może być idealnym wyborem dla Ciebie.  Rekrutacja już trwa!

Więcej informacji na stronie:

https://kpu.krosno.pl/ratownictwo_medyczne_pans/

https://irk.pans.krosno.pl/pl/offer/R-1ST-2023-2024/programme/RM-S/?from=field:RM

Punkt Rekrutacji na Studia – ul. Kazimierza Wielkiego 8
e-mail: rekrutacja@pans.krosno.pl
tel. 725-05-11-11, 725-05-22-22